Be­stuurs­ver­kie­sing by Be­ne­vo­lent Park uit­ge­stel

Mossel Bay Advertiser - - News -

'n Spe­si­a­le ver­ga­de­ring waar­ty­dens die ver­kie­sing van 'n be­heer­raad (uit­voe­ren­de be­stuur) van die Be­ne­vo­lent-ver­e­ni­ging sal plaas­vind, word op 22 Ok­to­ber om 18:30, by Be­ne­vo­lent Park ge­hou. No­mi­na­sies van die le­de van die or­ga­ni­sa­sie moet voor of op 8 Ok­to­ber in die no­mi­na­sie­hou­er by die ad­mi­nis­tra­sie­kan­toor by Be­ne­vo­lent Park ge­plaas word. Dit volg na­dat le­de en in­wo­ners ty­dens die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring op Dins­dag­aand, 24 Sep­tem­ber oor­een­ge­kom het dat die nu­we be­stuur in­ge­vol­ge die be­staan­de grond­wet ver­kies moet word. Le­de het ook ge­vra dat die her­sie­ning van die be­staan­de grond­wet on­der­neem word deur nie al­leen die be­heer­raad en ad­vi­seurs nie, maar ook deur 'n ver­teen­woor­di­gen­de groep van die Be­ne­vo­lent-ver­e­ni­ging. Die ver­ga­der­lo­kaal was stamp­vol en ek­stra stoe­le moes voor­sien word om vir al­mal voor­sie­ning te maak. Die teen­woor­di­ges het toe­ge­stem dat die fi­nan­si­ë­le sta­te en an­der ver­slae be­spreek word so­dat dit bin­ne die ge­ge­we tyds­raam­werk ge­pas in­ge­dien mag word. Weens on­voor­sie­ne om­stan­dig­he­de was som­mi­ge van die rol­spe­lers nie be­skik­baar om self hul ver­slae voor te hou nie, en die ver­ga­de­ring het sterk daar­op aan­ge­dring dat dit in die toe­koms nie weer toe­ge­laat mag word nie.

Fo­to: Nic­key le Roux

Die saal by Be­ne­vo­lent Park was stamp­vol en stoe­le moes in­ge­dra word om vir nog le­de voor­sie­ning te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.