Reu­se be­leg­ging vir dorp

Mossel Bay Advertiser - - Voorblad - Lou­i­se Kar­sten

'n Be­leg­gings­pro­jek van R1 mil­jard op Mos­sel­baai is op Vry­dag, 28 Sep­tem­ber deur die Gar­den Rou­te dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit be­kend ge­stel. 'n Me­mo­ran­dum van ver­stand­hou­ding met I­ku­sa­sa Pro­ces­sing En­gi­neer­ing Con­sul­tants is reeds on­der­te­ken. 'n C­he­mie­se-aan­leg wat die hout-, wa­te­ren teks­tiel­be­dry­we sal on­der­steun, gaan op die per­seel langs Pe­troSA, langs die N2 ge­bou word. Die pro­jek is tans in die ont­wer­pers­fa­se en sal na 'n paar we­ke ge­ïm­ple­men­teer word.

Ty­dens 'n sooi­spit­se­re­mo­nie ver­le­de Vry­dag, het Gar­den Rou­te dis­triks­mu­ni­si­pa­le bur­ge­mees­ter, Me­mo­ry Booy­sen, ge­sê die ont­wik­ke­ling is die be­gin van groot din­ge.

"Dit is die be­gin van 'n groot ven­noot­skap tus­sen die Gar­den Rou­te dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit en Mos­sel­baai. "Die tyd van lip­pe­diens is ver­by. Al­les wat ons be­sluit het ty­dens ver­skeie ont­moe­tings en ver­ga­de­rings, gaan nou ge­beur."

Booy­sen het ge­sê wan­neer die dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit iets soort­ge­lyk aan­pak, skrik men­se wat niks het om te doen nie, ge­woon­lik wak­ker. "S­kie­lik kry hul­le iets om te doen en dit is om by­voor­beeld, be­swaar aan te te­ken." Booy­sen het ge­sê hy ver­wag dat men­se met ver­skeie re­des vo­ren­dag sal kom waar­om die pro­jek nie van sta­pel ge­stuur moet word nie. "Ons is eg­ter hier om te sê as die Gar­den Rou­te dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit, in ven­noot­skap met die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit, gaan ons nie lan­ger die wet­te ge­bruik om ont­wik­ke­lings­voor­stel­le te be­lem­mer nie. Ons gaan die wet­te ge­bruik om din­ge te maak ge­beur en om hier­die soort ont­wik­ke­lings te ont­sluit. Dié is net die be­gin. In sa­me­wer­king met die ha­we op Mos­sel­baai, sal ons ver­se­ker dat dit die vol­gen­de spe­si­a­le e­ko­no­mie­se so­ne word. Ons sien din­ge ge­beur op Sal­dan­na, Ri­chards­baai, Kou­ga... Dit is tyd vir Mos­sel­baai om te volg."

Booy­sen het by­ge­voeg dat wet­ge­wing deur­ge­haas sal word ter wil­le van die aan­leg.

Werks­ge­leent­he­de

Mos­sel­baai se uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, raads­heer Har­ry Le­ven­dal het ty­dens die se­re­mo­nie ge­sê din­ge is be­sig om op Mos­sel­baai te ge­beur.

"Ons is tans in die pro­ses om met nog groot be­leg­gers te praat. Die aan­leg is 'n voor­reg vir ons in die lig van werks­ge­leent­he­de wat dit mag bied. Raads­heer Le­ven­dal het ge­sê al­mal be­hoort saam te stem dat werks­ge­leent­he­de eer­stens aan Mos­sel­baai­ers aan­ge­bied moet word.

"Ek het 'n pas­sie vir ons in­for­me­le ge­bie­de en ek wil aan die ont­wik­ke­laars noem dat ons ook op Mos­sel­baai in­for­me­le ge­bie­de het. Dit is nie na­by die mid­de­dorp ge­leë nie en strek ver­spreid oor Mos­sel­baai. Ons sal dit dus waar­deer as jul­le na my kan­toor kom so­dat ons kan ge­sels oor die ag­ter­stand wat dit aan­be­tref en hoe ons dit sal aan­spreek."

'n Ver­teen­woor­di­ger van I­ku­sa­sa het aan die me­dia ge­sê die lang­ter­myn vi­sie is om die aan­leg in 'n wê­reld­klas­fa­si­li­teit te ont­wik­kel. "Ons sal dit plaas­lik, maar ook vir uit­voe­re ge­bruik. Dit gaan die Mos­se­baai-ha­we baat en ons voor­sien dat die pro­jek ver­skeie e­ko­no­mie­se ak­ti­wi­tei­te in die a­rea sal sti­mu­leer."

Dit word be­oog dat die fa­briek teen die ein­de van 2019 ten vol­le sal funk­si­o­neer.

‘Dit is die be­gin van ‘n groot ven­noot­skap tus­sen die Gar­den Rou­te dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit en Mos­sel­baai. “Die tyd van lip­pe­diens is ver­by. Al­les wat ons be­sluit het ty­dens ver­skeie ont­moe­tings en ver­ga­de­rings, gaan nou ge­beur.’

Die groep af­ge­vaar­dig­des staan op die ter­rein langs Pe­troSA waar ‘n R1 mil­jard be­leg­gings­pro­jek eers­daags die lig gaan sien. ‘n S­tuk­kie grond is op die ge­bied om­ge­spit, as sim­bool van die be­gin van die nu­we pro­jek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.