GEBEURE / HAPPENINGS

Mossel Bay Advertiser - - News -

STAP VIR BORSKANKERBEWUSMAKING

Op 17 Ok­to­ber om 18:00 is 'n be­wus­ma­king­stap vir bors­kan­ker by die Lan­ge­berg Mall op Mos­sel­baai. Deel­ne­mers kan iets pienk dra. Dit kos R50 per vol­was­se­ne en R30 per sko­lier. Al­le fond­se word aan Kan­sa ge­skenk. Vir meer in­lig­ting, kon­tak Mi­net­te van Zyl by 082 443 3601.

SPESIALE VER­GA­DE­RING BENEVOLENT VERENIGING

'n Spesiale ver­ga­de­ring waar­ty­dens die ver­kie­sing van 'n be­heer­raad (uit­voe­ren­de be­stuur) van die Benevolent-vereniging, word op 22 Ok­to­ber om 18:30, by Benevolent Park ge­hou.

DANA BAY CONSERVANCY RE­SI­DENTS' ASSOCIATION AGM

The AGM of the Re­si­dents' Association of the Dana Bay Conservancy will be held on 24 Oc­to­ber at 19:00, at the Dana Bay Com­mu­ni­ty Hall in Dis­tans S­treet. All re­si­dents are wel­co­me. As per the con­sti­tu­ti­on of the association, on­ly the paid-up mem­bers are en­tit­led to vo­te on i­tems at the AGM. Mem­bers­hip is va­lid from the pre­vi­ous AGM, to the new AGM, with the re­qui­re­ment being that mem­bers­hip fees are to be paid in ad­van­ce. Pay­ment may be ma­de be­fo­re the ti­me at Ja­pie K­ri­ge E­sta­tes (T­wa­na Roets), or just pri­or to the AGM. The pre­vi­ous mi­nu­tes will be pos­ted on the no­ti­ce bo­ard at the OK Mi­ni Mar­ket, Dana Bay, 10 days pri­or to the AGM.

SPORTRAAD SE LE­DE VERGADER

Die E­den-sportraad hou op Don­der­dag, 25 Ok­to­ber om 18:00 sy le­de­ver­ga­de­ring. Die 2018-le­de­ver­ga­de­ring sal in die kon­fe­ren­sie­saal van die Ge­or­ge­bur­ger­sen­trum, York­straat, Ge­or­ge plaas­vind. Vir e­ni­ge na­vrae kan Da­ve van der Walt (082 773 4901) ge­ska­kel word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.