‘Be­stuur­ders’ op­ge­lei by la­er­skool

Mossel Bay Advertiser - - News - Cor­nel­le Car­stens

St Blai­ze P­ri­mê­re Skool se leer­ders word dalk die eer­stes van ‘n nu­we ge­ne­ra­sie ui­ters be­kwa­me voer­tuig­be­stuur­ders.

Dié skool is die eer­ste in die SuidKaap wat Vry­dag, 19 Ok­to­ber ‘n ju­ni­or ver­keers­op­lei­ding­sen­trum (JTTC) ont­vang het as deel van ‘n i­ni­si­a­tief van die na­si­o­na­le de­par­te­ment van ver­voer. Die JTTC-pro­gram word deur die di­rek­to­raat van pad­vei­lig­heid be­stuur na­mens die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke.

Die pro­gram het ten doel om deur mid­del van ‘n ge­si­mu­leer­de om­ge­wing, kin­ders op te voed aan­gaan­de pad­vei­lig­heid son­der om hul­le bloot te stel aan die ge­va­re van werk­li­ke pad­toe­stan­de.

Die pro­gram fo­kus tans op leer­ders in die grond­slag­fa­se, ten ein­de die ken­nis van aan­vaar­ba­re ge­drag op die pad en die waar­des van pad­vei­lig­heid, goed te ves­tig.

Die eer­ste van hier­die soort sen­trums, is in 1993 deur Lu­ma­li­le La­ka­ta, tans van die de­par­te­ment van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke, in Beau­fort-Wes ge­ves­tig. La­ka­ta, wat ook by die be­kend­stel­ling was, was voor­heen ver­keers­hoof op ver­skil­len­de dor­pe in die Wes-Kaap en het ge­du­ren­de sy loop­baan ver­skeie i­ni­si­a­tie­we tot stand ge­bring met die oog op ver­be­ter­de pad­vei­lig­heid.

Ty­dens Vry­dag se be­kend­stel­ling van die pro­jek, is leer­ders toe­ge­rus met draad­kar­re waar­mee hul­le op ‘n baan, ge­verf op die skool­ter­rein, aan ‘n ver­keer­si­mu­la­sie moes deel­neem. Hul­le het meer ge­leer oor die pad­te­kens en hoe om kor­rek daar­op te re­a­geer wan­neer jy ‘n voer­tuig sou be­stuur. Vol­gens die skool­hoof, mnr An­dré Mul­ler, is die baan be­skik­baar vir al­le skole en selfs kleu­ter­sko­le in die om­ge­wing om meer oor pad­vei­lig­heid te leer.

“Ons sien baie uit om an­der skole hier te ver­wel­kom so­dat hul­le ook kan baat vind by die ge­bruik van ons sen­trum ten ein­de die pad­vei­lig­heid van ons kin­ders te ver­be­ter,” sê mnr Mul­ler.

Die vol­gen­de ju­ni­or pad­vei­lig­heid­sen­trum is glo vir ‘n skool in Ge­or­ge ge­oor­merk.

Rol­spe­lers wat die be­kend­stel­ling van die pro­jek moont­lik ge­maak het, sluit in die na­si­o­na­le de­part­ment van ver­voer, die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke, die Wes-Kaap­se on­der­wys­de­par­te­ment, die Mos­sel­baai­mu­ni­si­pa­li­teit, S­hazz­zies Trans­port en San­lam.

Wil­lie Blaauw se be­graf­nis is mô­re, Sa­ter­dag 27 Ok­to­ber in Oudts­hoorn. Be­graf­nis­be­son­der­he­de was teen druk­tyd nog nie be­skik­baar nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.