Kon­struk­tie­we ge­sprek oor fees

Mossel Bay Advertiser - - Art & Entertainment - Nickey le Roux

Vol­gens we­ten­skap­lik ge­fun­deer­de be­ra­mings kan die MosJazz-fees uit­ein­de­lik tot so­veel as R320m per jaar tot die plaas­li­ke e­ko­no­mie by­dra. Ge­ge­we die so­sio-e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­lings­pro­gram­me wat die or­ga­ni­seer­ders, Ca­mis­sa So­lu­ti­ons by fees­te el­ders in die land im­ple­men­teer, gaan ver­al die jeug baat by die lang­ter­myn­doel­wit­te vir die by­een­koms en vir die dorp.

Dit was en­ke­le van die kern­e­le­men­te wat toe­ge­lig is ty­dens die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser se twee­de in­da­ba, hier­die keer oor die MosJazz-fees wat vroeg vol­gen­de jaar by De Bak­ke sal plaas­vind.

Die ge­leent­heid, in die stad­saal, is deur so­wat 80 per­so­ne by­ge­woon wat deur die me­de-ei­e­naars van Ca­mis­sa So­lu­ti­ons, die or­ga­ni­seer­ders van die MosJazz-fees, Lo­vet­ta Bol­ters en Cla­ren­ce Ford van hul plan­ne vir die ont­wik­ke­ling van die fees in­ge­lig is.

"Die Mos­sel­baai­se mu­ni­si­pa­le raad het een­stem­mig die vol­gen­de MosJazz-fees goed­ge­keur, maar is ook deeg­lik be­wus dat klag­tes oor die vo­ri­ge by­een­koms be­staan. Daar­om is streng voor­waar­des, wat in 'n me­mo­ran­dum van oor­een­koms ver­vat sal word, ge­stel en sal die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee die uit­voe­ren­de be­sluit­ne­mings­be­voegd­he­de hê om met die or­ga­ni­seer­ders te on­der­han­del en toe te sien dat by die voor­waar­des ge­hou word," het mnr Co­lin Pu­ren, die uit­voe­ren­de be­stuur­der in die kan­toor van die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der ge­sê.

Leer­kur­we

Ford het ver­dui­de­lik dat die eer­ste fees 'n waar­de­vol­le leer­kur­we was, ver­al be­tref­fen­de die han­te­ring van klank­toe­rus­ting en ge­ge­we die u­nie­ke a­rea waar die fees aan­ge­bied is. Hy het her­haal­de­lik die ver­se­ke­ring ge­gee dat die pro­bleem met die vo­lu­me aan­ge­spreek sal word. Tog, het hy by­ge­voeg, is daar se­ke­re in­ter­na­si­o­na­le groe­pe wat op hul eie klan­kin­ge­ni­eurs staat­maak waar­oor die or­ga­ni­seer­ders ge­volg­lik nie ten vol­le be­heer sal hê nie. Hy het ge­wys op hul om­ge­wingsin­ge­steld­heid as g­reen am­bas­sa­dors in die pro­vin­sie, en ook ver­meld dat die ver­hoog wat die or­ga­ni­seer­ders by Tie­ties­baai, waar 'n soort­ge­ly­ke fees ge­rui­me tyd reeds aan­ge­bied word, toe­ken­nings ver­werf het vir die struk­tu­re­le in­ge­ni­eurs­ver­nuf daar­aan ver­bon­de.

Bol­ters het on­der meer be­na­druk dat die fees tal­le ge­leent­he­de vir klein­han­de­laars mee­bring. Sy het ook ver­wys na mu­siek se sa­me­bin­den­de fak­tor.

"Dit gaan nie net oor geld nie, maar oor die wy­se waar­op mu­siek gren­se af­breek, men­se na­der aan me­kaar bring, oor die ge­leent­he­de wat die fees vir jong­men­se bied wat uit­ein­de­lik met die or­ga­ni­se­ring daar­van gaan help."

Wen­re­sep

Ver­skeie spre­kers het be­na­druk dat die kwa­li­teit van die kuns­te­naars en die u­nie­ke lig­ging van die fees 'n wen­re­sep is wat vir die dorp ver­al e­ko­no­mie­se voor­de­le in 'n kwy­nen­de e­ko­no­mie mee­bring. Daar is sterk ge­ar­gu­men­teer dat die mu­siek, wat nie nood­wen­dig in al­mal se smaak val nie, ver­al fees­gan­gers van el­ders, selfs in­ter­na­si­o­na­le gas­te lok. Ook by die in­da­ba was gas­te van so ver as Ri­vers­dal, Ge­or­ge en selfs Kaap­stad.

"Die Ad­ver­ti­ser het die in­da­ba juis aan­ge­bied om ge­sprek oor die on­der­werp aan te moe­dig en le­sers die ge­leent­heid te gee, om bui­te die blaaie van die ge­druk­te me­dia di­rek met die or­ga­ni­seer­ders, eer­ste­hands, ant­woor­de op hul vrae en te kry.

Dit is s­legs deur ef­fek­tie­we, voort­du­ren­de kom­mu­ni­ka­sie dat in­sig in die be­plan­nings­pro­ses te­weeg ge­bring kan word," het Cor­nel­le Car­stens, Mos­sel BayAd­ver­ti­ser-joer­na­lis wat as pro­gram­lei­er op­ge­tree het, ge­sê.

Die aand is in 'n fees­te­li­ke luim af­ge­sluit deur 'n op­tre­de deur G-Mi­nor, 'n plaas­li­ke groep met baie groot aan­hang. Gas­te het die ge­leent­heid ge­had om in­for­meel ver­der te ge­sels en ge­dag­tes te ruil.

‘Die Mos­sel­baai­se mu­ni­si­pa­le raad het een­stem­mig die vol­gen­de MosJazz-fees goed­ge­keur.’

Die klan­ke van die plaas­li­ke groep, G-Mi­nor het die af­ge­sluit. se twee­de in­da­ba ge­pas

Die me­de-ei­e­naars van Ca­mis­sa So­lu­ti­ons, die or­ga­ni­seer­ders van die MosJazz-fees, Lo­vet­ta Bol­ters en Cla­ren­ce Ford saam met die subre­dak­teur van die Cor­nel­le Car­stens - die ge­spre­klei­er - en Co­lin Pu­ren, die uit­voe­ren­de be­stuur­der in die kan­toor van die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der ty­dens die se twee­de in­da­ba, hier­die keer oor die MosJazz-fees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.