Vi­da­med brei diens­te uit

Mossel Bay Advertiser - - Art & Entertainment -

Vi­da­med is se­dert Ja­nu­a­rie 2015 deel van Mos­sel­baai en bied me­die­se ver­sor­ging aan die Suid-Kaap om­ge­wing.

Vi­da­med is ‘n mo­der­ne pri­vaat hos­pi­taal waar dag­pro­se­du­res en sub-a­ku­te sorg on­der een dak aan pa­si­ën­te ge­bied word. Ver­der bied Vi­da­med ook ‘n ap­teek op die per­seel waar pa­si­ën­te hul­le me­di­ka­sie voor ont­slag kan kry en dus hul­le ho­pi­taal­voor­deel ten vol­le kan be­nut.

Die dag­hos­pi­taal be­staan uit 20 bed­dens en t­wee mo­der­ne, goed toe­ge­rus­te te­a­ters waar die mees­te dag­pro­se­du­res ge­doen kan word. Dag­pro­se­du­res wat in ‘n dag­hos­pi­taal ge­doen word is kos­te-ef­fek­tief en kan be­spa­rings tot so­veel as 22% be­haal soos in ‘n on­lang­se ar­ti­kel in die He­althy Ti­mes ge­pu­bli­seer is.

Vi­da­med het die be­staan­de diens ver­der uit­ge­brei met die on­lang­se aan­koop van die gas­tro- en ko­lo­no­skoop­toe­rus­ting.

Vi­da­med sub-a­kuut met 15 bed­dens bied 24 uur me­die­se ver­sor­ging en re­ha­bi­li­ta­sie na groot o­pe­ra­sies of be­roer­tes.

Deeg­li­ke be­plan­ning en sorg word ge­doen deur die mul­ti­dis­si­pli­nê­re span ten ein­de spoe­di­ge her­stel vir pa­si­ën­te te be­werk­stel­lig. Die mul­ti­dis­si­pli­nê­re span be­staan uit ‘n me­die­se dok­ter wat daag­liks be­soe­ke doen, ‘n ar­beids­te­ra­peut, ‘n spraak­te­ra­peut, fi­si­o­te­ra­peu­te, ‘n maat­skap­li­ke wer­ker en die­ët­kun­di­ge wat week­liks ver­ga­der waar el­ke pa­si­ënt se be­hoef­tes be­spreek en ver­sor­ging be­plan word.

Vir bei­de op­na­mes in die sub-a­kuut so­wel as by die dag­hos­pi­taal moet ‘n pa­si­ënt deur ‘n dok­ter ver­wys word.

Vi­da­med is ge­re­gis­treer by al­le me­die­se fond­se, maar neem ook pri­vaat pa­si­ën­te in.

Vi­da­med is in Al­hof­ry­laan, Mos­sel­baai ge­leë en hul­le kon­tak­be­son­der­he­de is 044 690 3402 / 044 690 3472 of www.vi­da­med.co.za en

in­fo@vi­da­med.co.za

Vi­da­med het die be­staan­de diens ver­der uit­ge­brei met die on­lang­se aan­koop van die gas­tro- en ko­lo­no­skoop­toe­rus­ting.

Fo­to: Coet­zee Al­berts Ar­chi­tects

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.