On­stui­mig­heid ty­dens rug­by­klub se ver­ga­de­ring

Mossel Bay Advertiser - - Briewe | Letters - Cor­nel­le Car­stens

Die Bar­ba­ri­ans-rug­by­klub se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring ver­le­de week, is ge­ken­merk aan ge­moe­de­re wat hoog ge­loop het as­ook vu­ri­ge de­bat aan­gaan­de lid­maat­skap.

Die ver­ga­de­ring het in die Por­tao Di­az Ho­tel plaas­ge­vind ver­le­de Don­der­dag, 1 No­vem­ber. On­ge­luk­kig­heid het ont­staan toe ver­skeie le­de van die ge­meen­skap, som­mi­ge voor­ma­li­ge le­de as­ook bor­ge van die klub, toe­gang tot die ver­ga­de­ring ge­wei­er is van­weë on­be­taal­de lid­maat­skap­fooie.

Met aan­vang van die ver­ga­de­ring, het ver­skeie le­de kap­sie ge­maak teen die feit dat nie al­mal wat vir die ver­ga­de­ring op­ge­daag het, toe­ge­laat is om die ver­rig­tin­ge by te woon nie. Die voor­sit­ter, Da­wid Kam­fer het die ver­ga­de­ring tel­ke­ma­le tot or­de ge­roep deur te ver­wys na die klub se grond­wet, wat uit­stip dat slegs op­be­taal­de le­de aan die ver­kie­sing van die nu­we be­stuur mag deel­neem. On­ge­luk­ki­ge par­tye bin­ne die ver­ga­de­ring is eg­ter nie deur hier­die ver­dui­de­li­king te­vre­de ge­stel nie en ge­moe­de­re het kort-kort weer op­ge­vlam.

S­tig­ters­le­de wat die ver­ga­de­ring by­ge­woon het, het le­de ge­maan tot kalm­te en hul­le daar­aan her­in­ner dat die klub aan die ge­meen­skap be­hoort en juis daar is om me­kaar op te bou en nie af te breek nie. In sy voor­sit­ters­ver­slag het Kam­fer die uit­da­gings as­ook die suk­ses­se van die af­ge­lo­pe jaar uit­ge­stip. Hy het te ken­ne ge­gee dat die be­sluit om die klub te lei nie 'n mak­li­ke een was nie, van­weë die feit dat hy as ICOSA­lei­er reeds 'n druk pro­gram het. Hy het ook te­rug­voe­ring ge­gee aan­gaan­de die klub se fi­nan­sies, wat ten spy­te van uit­da­gings, ge­sond is. Kam­fer het uit­ge­stip dat die klub tans geen skuld het nie en dat hul­le dank­baar is vir die borg­skap­pe wat ge­du­ren­de die jaar van sy voor­sit­ter­skap, be­kom is.

Met die ver­kie­sing van die nu­we be­stuur, het ge­moe­de­re weer eens op­ge­vlam en is daar aan­ty­gings ge­maak dat le­de en voor­ne­men­de le­de wat by die ver­ga­de­ring op­ge­daag het vir die AJV en ver­kie­sing nie oor die­self­de kam ge­skeer is wat toe­gang be­tref nie.

Die vi­se-pre­si­dent van SWD Rug­by, wat as waar­ne­mer ty­dens die ver­ga­de­ring en ook as fa­si­li­teer­der van die be­stuurs­ver­kie­sing op­ge­tree het, Ben B­rink­huis het sy han­de vol ge­had om die ver­ga­de­ring tot be­da­ring te bring. Hy het eg­ter vol­ge­hou dat die de­bat oor lid­maat­skap 'n "huis­hou­de­li­ke kwes­sie" is wat die klub sal moet be­spreek en kon­sen­sus oor sal moet be­reik voor die vol­gen­de be­stuurs­ver­kie­sing ten ein­de te ver­hoed dat die­self­de on­ge­luk­kig­heid nie plaas­vind nie.

Da­wid Kam­fer is her­ver­kies tot voor­sit­ter vir die vol­gen­de jaar, met Ro­bin du P­les­sis as sy on­der­voor­sit­ter. An­der le­de op wat op die be­stuur sal dien sluit in: Ed­ward Maart (te­sou­rier); An­ge­lo Eras­mus (hulp-te­sou­rier); Ta­nia Oc­to­ber (te­sou­rier); Nim­rod Ka­rel­se (hulp-te­sou­rier); Ad­di­si­o­ne­le le­de - Du­way­ne S­choltz, Lu­wel­lyn A­dams, Mor­né Kan­ne­mey­er, El­sa­be Ca­me­ron en die klub­kap­tein is Gar­field Olc­kers.

Die nu­we SJB-be­stuur is (voor van links) Mi­as Fou­rie, Chris­to En­gel­brecht, Wyn­and Fou­rie, Lou­is Wel­man, Jo­han Pot­gie­ter en Ge­or­ge But­ler. Ag­ter staan Ni­aan Fou­rie, Ree­nen Pot­gie­ter, F­lip Coet­zee, Len Nel, Fer­mi Mey­er en Na­tie Fou­rie. Af­we­sig is Jan­nie Swanepoel en Frans Vi­viers.

Fo­to: Cor­nel­le Car­stens

Ben B­rink­huis, vi­se-pre­si­dent van SWD Rug­by het die be­stuurs­ver­kie­sing ge­fa­si­li­teer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.