SJB kies be­stuur

Mossel Bay Advertiser - - Briewe | Letters -

Lou­is Wel­man is ver­kies as die Suid-Kaap Jag­ters- en Be­wa­rings­ver­e­ni­ging (SJB) se nu­we pre­si­dent met Wyn­and Fou­rie die nu­we voor­sit­ter.

Die ver­kie­sing het op Sa­ter­dag, 3 No­vem­ber by die Em­ma­üs-sen­trum in Ge­or­ge plaas­ge­vind.

Die vol­le­di­ge be­stuur is Wel­man, Fou­rie, Mi­as Fou­rie, Chris­to En­gel­brecht, Ge­or­ge But­ler, Ni­aan Fou­rie, Ree­nen Pot­gie­ter, F­lip Coet­zee, Len Nel, Fer­mi Mey­er, Na­tie Fou­rie, Jan­nie Swanepoel en Frans Vi­viers.

Ty­dens die ver­ga­de­ring is ver­slag ge­doen oor die ak­ti­wi­tei­te wat die af­ge­lo­pe jaar plaas­ge­vind het en die fi­nan­si­ë­le s­ta­te is voor­ge­lê vir be­spre­king. Wel­man het ge­sê 'n be­dry­wi­ge jaar lê voor wat groot uit­da­gings aan die be­stuur gaan stel. "Ver­skeie skiet­dae en 'n kur­sus in die be­heer van plaag­die­re word in die voor­uit­sig ge­stel."

Ver­skeie tro­feë is ty­dens die ge­leent­heid oor­han­dig aan le­de wat ge­du­ren­de die jaar pres­teer het. Re­nier van G­reu­nen is aan­ge­wys as die bes­te se­ni­or skut en Le­ras van Zyl as bes­te ju­ni­or skut van die jaar. Dit is dui­de­lik dat die skiet­ver­nuf in die Van Zyl-fa­mi­lie se are loop, want Le­ras se ma, Ju­ni­ta, is aan­ge­wys as bes­te C­ha­sa­stu­dent, met 'n ge­mid­deld van 95%.

Wel­man het na­mens die SJB, le­de as­ook nie-le­de uit­ge­nooi om in te skryf vir die jaar­lik­se ghong-uit­da­ging wat 17 No­vem­ber na­by De Rust sal plaas­vind. Die kom­pe­ti­sie gaan in span­ver­band aan­ge­bied word en el­ke span be­staan uit vier skuts.

Vir meer in­lig­ting oor skiet­dae en kur­sus­se kan die SJB kan­toor ge­kon­tak word by 044 695 2319. Die web­tuis­te kan be­soek word (www. suid­kaap­jag­ters.co.za) of e-pos­se kan ge­stuur word na in­fo@suid­kaap­jag­ters.co.za Die SJB-be­stuur wens al sy le­de 'n ge­se­ën­de Kers­fees en voor­spoe­di­ge nu­we jaar toe.

Le­ras van Zyl (bes­te ju­ni­or skut) saam met Wyn­and Fou­rie.

Ju­ni­ta van Zyl (bes­te C­ha­sa­stu­dent), ont­vang haar tro­fee van Wyn­and Fou­rie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.