Talk on sla­very at mu­seum

Mossel Bay Advertiser - - Classifieds -

To­day, F­ri­day 30 No­vem­ber, at 18:00 the Bar­to­lo­meu Di­as Mu­seum in Mos­sel Bay will host an e­vent to com­me­mo­ra­te E­man­ci­pa­ti­on of Sla­ves Day. As part of the e­vent, ma­ri­ti­me ar­cha­e­o­lo­gist Ja­co Bos­hoff from I­zi­ko Mu­seums SA will talk on the wrecka­ge of the São Josè Pa­que­te d'A­fri­que. For mo­re in­for­ma­ti­on on the e­vent and the com­me­mo­ra­ti­on of E­man­ci­pa­ti­on of Sla­ves Day at the mu­seum, con­tact the mu­seum (044 691 1067 or in­[email protected]­asmu­seum.co.za).

Bay­view-buurt­wag se laas­te ver­ga­de­ring vir jaar

Die Bay­view-buurt­wag hou op Dins­dag, 4 De­sem­ber hul laas­te buurt­wag­ver­ga­de­ring vir die jaar. Dit vind plaas by Con Vi­viers­straat 4 in Bay­view. Al­mal is wel­kom om die ver­ga­de­ring by te woon. Be­soe­kers sal in­ge­lig word oor mis­daad ten­den­se in die om­ge­wing en sal ook in­ge­lig word oor hoe om per­soon­li­ke vei­lig­heid te ver­be­ter. Kon­tak El­sa, se­kre­ta­res­se van Bay­view-buurt­wag (076 384 0159) vir na­vrae.

Mid­brak Ra­te­pay­ers' As­so­ci­a­ti­on AGM

The Mid­brak Ra­te­pay­ers' As­so­ci­a­ti­on will be hol­ding its An­nu­al Ge­ne­ral Meet­ing on

Die Mid­brak-be­las­ting­be­ta­lers­ver­e­ni­ging se al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring vind op Maan­dag, 17 De­sem­ber om 10:00 in die Ree­bok­ge­meen­skap­saal plaas. Al­le in­wo­ners word vrien­de­lik uit­ge­nooi om die ver­ga­de­ring by te woon.

Na­vrae aan Ge­or­ge Ne­zar (083 419 4332) www.mid­bra­kra­te­pay­ers.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.