2018 spreek van baie hoog­te­pun­te en uit­da­gings

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

Met skaars 10 dae tot 2019, het Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit se munisipale be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee die uit­da­gings vir die nu­we jaar en die af­ge­lo­pe jaar se hoog­te­pun­te en uit­da­gings in o­ën­skou ge­neem.

"2019 sal tal­le uit­da­gings bring: Po­li­tie­ke on­sta­bi­li­teit kan weens die pro­vin­si­a­le en na­si­o­na­le ver­kie­sing ver­wag word. Die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit sal eg­ter vol­hard met ons ui­ters hoë stan­daard van diens­le­we­ring. Hier­voor sal al­le per­so­neel se pos­be­skry­wings her­sien en al­le pos­te her­e­va­lu­eer word, al­le de­le­ga­sies sal her­sien word en die re­gis­ter van de­le­ga­sies sal aan­ge­pas word. Die werk­stu­die­on­der­soek na die kos­te-van­diens­le­we­ring sal vol­tooi word en die ta­rief­struk­tuur en ba­sis vir ta­rie­we sal oor­een­koms­tig aan­ge­pas word," al­dus adv Gi­li­o­mee.

Dit is en­ke­le van die uit­da­gings wat voor­lê, maar is te­ke­nend van die toe­koms­ge­rigt­heid wat Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit in 2018 die er­ken­ning as bes­te plaas­li­ke o­wer­heid in die land be­sorg het.

Top gra­de­ring

"In 2018 ver­werf die mu­ni­si­pa­li­teit nie net die ses­de op­een­vol­gen­de skoon ou­dit nie, maar om deur Ra­tings A­fri­ka aan­ge­wys te word as die mees fi­nan­si­eel­vol­hou­ba­re mu­ni­si­pa­li­teit in Suid-A­fri­ka was 'n be­son­de­re hoog­te­punt. Mos­sel­baai en Swart­land-mu­ni­si­pa­li­teit deel die eer­ste plek met elk 84 uit 'n moont­li­ke 100 pun­te," sê adv Gi­li­o­mee.

Suk­ses­se

Gi­li­o­mee sê dit is nie net die mu­ni­si­pa­li­teit nie, maar ook ge­meen­skaps­or­ga­ni­sa­sies wat vir hoog­te­pun­te ge­sorg het. Hy noem spe­si­fiek die Mos­sel­baai Ge­meen­skaps­po­li­sie­ë­rings­fo­rum (GPF) wat as die bes­te in die land aan­ge­wys is en be­dank die voor­sit­ter, Le­on van Dyk en buurt­wag­le­de en GPF-le­de vir hul op­of­fe­rin­ge om mis­daad te be­kamp.

I­saac N­to­to van E­den Ber­ries in Brand­wag, wat aan­ge­wys is as wen­ner van die 2018 P­res­ti­ge A­gri A­ward en Da­ni­ca Bar­nard wat met t­wee ge­sog­te skoon­heids­ti­tels spog, ver­dien spe­si­a­le ver­mel­ding.

S­tra­te­gie­se rig­ting

Die mu­ni­si­pa­li­teit se 2018 s­tra­te­gie­se ses­sie het t­wee be­lang­ri­ke uit­koms­te op­ge­le­wer; om pro­gram­me ak­tief te loods ge­mik om ge­meen­skap­pe se mo­re­le en so­si­a­le her­op­bou te fa­si­li­teer en om te fo­kus op die skep van e­ko­no­mie­se ge­leent­he­de in ‘n vei­li­ge om­ge­wing vir die skep van vol­hou­ba­re werks­ge­leent­he­de.

Hy ver­wys na drie suk­ses­vol­le In­da­bas en sê see­vis­boer­de­ry, vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling en e­ner­gie is be­lang­ri­ke fo­kus­a­re­as met die om­ge­wings­im­pakon­der­soek na see­vis­boer­de­ry wat vol­gen­de jaar ge­loods word, as­ook die kon­sep­no­ta vir ‘n moont­li­ke spe­si­a­le e­ko­no­mie­se so­ne (SEZ) in Mos­sel­baai wat vroeg in 2019 weer aan die Pro­vin­si­a­le Re­ge­ring voor­ge­lê sal word vir hul­le on­der­steu­ning.

Be­hui­sing

Be­ne­wens mis­da­dig­heid en die han­te­ring van rom­mel is be­hui­sing een van die groot­ste uit­da­gings. Die ti­tel­ak­tes vir die 154 hui­se van die Her­berts­da­le Be­hui­sings­pro­jek wat van­jaar vol­tooi is, is oor­han­dig.

Die ont­wik­ke­lings­plan vir die Moun­tain View-ont­wik­ke­ling van on­ge­veer

1 200 een­he­de in ‘n ge­ïn­te­greer­de be­hui­sings­ont­wik­ke­ling is vol­tooi en aan­vaar.

Die eer­ste van die ont­wik­ke­lings waar mid­del­in­kom­ste in­te­gra­sie deel vorm van die voor­waar­des vir ver­vreem­ding van munisipale ei­en­dom is in 2018 goed­ge­keur op erf 3991, Di­as­strand. Die be­plan­ning vir die op­gra­de­ring van on­ge­veer 4 500 in­for­me­le stuk­tu­re, deur hul­le op ge­diens­te er­we te her­ves­tig, na­der vol­tooi­ing.

"Nie al­le pro­jek­te is met die­self­de suk­ses af­ge­han­del nie," sê adv Gi­li­o­mee. "Die be­hui­sings­ont­wik­ke­ling aan­gren­send aan Wal­vis­straat vor­der nie soos be­plan nie.

In 2018 is ‘n nu­we kon­trak­teur aan­ge­stel om die diens­te te in­stal­leer na­dat die aan­vank­li­ke kon­trak­teur nie sy ver­plig­tin­ge na­ge­kom het nie en sy kon­trak ge­kan­sel­leer moes word.

Die ten­der vir die op­rig­ting van die top­struk­tu­re vir die ont­wik­ke­ling moes in 2018 ge­kan­sel­leer word weens ‘n ver­an­de­ring in spe­si­fi­ka­sies. Ten ein­de aan na­si­o­na­le wet­ge­wing te vol­doen sal die ten­der aan­ge­pas word en vroeg in 2019 her­ad­ver­teer word."

Hy noem dat die Ruim­te­li­ke Be­plan­nings­raam­werk van­jaar her­sien en op­ge­da­teer is. Spe­si­fie­ke ont­wik­ke­lings­raam­wer­ke is aan­vaar, on­der meer vir Aal­wyn­dal en die a­rea net bui­te Har­ten­bos.

Suk­ses­vol­le dorps­fees­te soos die Di­as­fees, S­port­fees en Soul­fest het tal­le toe­ris­te ge­lok. Die jaar­lik­se Buf­fa­lo Ral­ly en Moss Jazz Fees ge­niet munisipale on­der­steu­ning soos wat ver­soek en goed­ge­keur word. ‘n Baie suk­ses­vol­le Mi­nis­ters-Bur­ge­mees­ters­fo­rum is ook in Mos­sel­baai aan­ge­bied.

"Rom­mel­stor­ting bly ‘n groot uit­da­ging. Die ten­der vir die dorp se skoon­maak is her­sien. Die nu­we kon­trak­teurs, wat van­af 1 Ju­lie diens doen, vaar goed. Ons kry ge­reel­de, po­si­tie­we te­rug­voer oor die net­heid van die dorp.

Die mu­ni­si­pa­li­teit het ook die af­val­be­stuur­plan her­sien en die ge­wy­sig­de plan in 2018 aan­vaar om in 2019 te im­ple­men­teer. Tuin­roe­te Dis­triks­mu­ni­si­pa­li­teit het in 2018 die pu­blie­ke-pri­va­te ven­noot­skap-ten­der vir die ont­wik­ke­ling en die be­dryf van die streek­stor­tings­ter­rein suk­ses­vol toe­ge­ken. Ont­wik­ke­ling be­hoort in die eer­ste helf­te van 2019 te be­gin," al­dus

Gi­li­o­mee.

Dan­kie Fees­te Rom­mel

"Ek kan die Mos­sel­baai­ers nie ge­noeg be­dank vir die po­si­tie­we ge­sind­heid teen­oor die mu­ni­si­pal­teit nie. Baie dan­kie vir die baie goeie be­taal­ten­dens wat ons be­leef. Baie dan­kie vir die on­baat­sug­ti­ge by­dra­es in so­wel tyd en op­of­fe­ring vir brand­weer­diens­te en buurt­wag­werk, op­hef­fings­werk en ve­le an­der," be­na­druk adv Gi­li­o­mee.

Lees die vol­le­di­ge be­rig aan­lyn by mos­sel­ba­y­ad­ver­ti­ser. com

Nie al­le pro­jek­te is met die­self­de suk­ses af­ge­han­del nie

Fo­to: Nic­key le Roux

Die munisipale be­stuur­der, adv T­hys Gi­li­o­mee neem 2018 in o­ën­skou en sê, hoe­wel daar baie uit­da­gings was, die jaar aan tal­le hoog­te­pun­te ge­ken word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.