Boek oor reg­te vir Ker­skous

Mossel Bay Advertiser - - News - Cor­nel­le Car­stens

Die toe­koms van die reg­bank in SuidA­fri­ka is in goeie han­de. Dit is on­der meer een van die in­sig­ge­wen­de stel­lings ge­maak ty­dens die be­kend­stel­ling van oud-regs­ge­leer­de, Gustaf Pie­naar se boek, Regsal­ma­nak – 100 sto­ries uit ons regser­fe­nis, wat van­dees­week op V­lees­baai plaas­ge­vind het. Pie­naar, tans 'n in­wo­ner van V­lees­baai, het 25 jaar lank op Ge­or­ge ge­prak­ti­seer as pro­ku­reur. Se­dert 2012 was hy 'n ad­vo­kaat van die Hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad. Pie­naar se skryf­werk is ge­reeld aan­lyn te sie­ne op LitNet, as­ook in Die Bur­ger en Rap­port Week­liks.

Uit­voe­ren­de di­rek­teur van die FW de K­lerk-stig­ting, dr T­heuns Eloff, het die ge­sprek oor Pie­naar se boek ge­lei. Pie­naar se boek is deur dr Eloff as boei­end en hu­mo­ris­ties be­skryf, juis om­dat die le­we in al sy fa­set­te, hom dik­wels in die ho­we uit­speel.

Drie kern­vrae is deur dr Eloff ge­stel aan die hand van die in­houd van Pie­naar se boek. Dit het in­ge­sluit hoe die reg ge­vorm word, die ob­jek­ti­wi­teit van ho­we en die reg­stel­sel as 'n op­per­ge­sag soos er­ken deur die Suid-A­fri­kaan­se grond­wet en die ver­wy­sing van po­li­tie­ke ge­skil­le na die ho­we.

Pie­naar het ty­dens die ge­sprek uit­ge­wei oor die ryk er­fe­nis van die Suid-A­fri­kaan­se reg­stel­sel en hoe dit steeds di­na­mies ont­wik­kel, ver­al van­weë on­der an­de­re die in­heem­se reg wat ook ge­reeld teen die grond­wet ge­toets moet word. Hy het ook kom­men­taar ge­le­wer oor ver­ras­sen­de, op­spraak­wek­ken­de uit­spra­ke, soos die wet­ti­ging van dag­ga en wat­ter in­vloed hier­die be­slis­sing kan hê op toe­koms­ti­ge uit­spra­ke aan­gaan­de by­voor­beeld die toe­pas­sing van lyf­straf.

In die lig van die im­mer re­le­van­te kwes­sie aan­gaan­de kwet­sen­de uit­la­tings, het dr Eloff ver­wys na hoe mak­lik dit kan ge­beur dat vry­heid van spraak en haat­spraak teen­oor me­kaar kan staan. Hy het ge­sê dat dit eg­ter nood­saak­lik bly dat SuidA­fri­ka­ners, ver­al jong­men­se, nie moet weg­skram vir ro­buus­te de­bat van­weë 'n oor­ge­voe­lig­heid vir po­li­tie­ke kor­rekt­heid nie. Gustaf Pie­naar se boek, Regsal­ma­nak – 100 sto­ries uit ons regser­fe­nis is uit­ge­gee deur Pro­tea Boek­huis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.