S­ta­sie­be­vel­voer­der van Mos­sel­baai lê tuig neer

Mossel Bay Advertiser - - News - Lou­i­se Kar­sten

Lui­te­nant Ko­lo­nel Al­bert Hag­gard lê van­dag, op Vry­dag, 21 De­sem­ber, die tuig na 42 jaar in die po­li­sie­diens neer. Sel­f­er­ken­de be­heer­vraat, s­ta­sie­be­vel­voer­der van die Mos­sel­baai-po­li­sie­sta­sie, "Ko­lo­nel" of vir som­mi­ges som­mer net ou "Hag­gie"; noem hom wat jy wil, vir die af­ge­lo­pe ne­ge jaar was hy die s­tuur­man van dié voor­aan­staan­de po­li­sie­sta­sie met 95 per­so­neel­le­de aan sy sy. Sog­gens 06:00 sit hy in sy swart leer­stoel. Nie la­ter nie, want die dag het be­gin en hy wil weet wat in sy be­die­nings­ge­bied ge­beur.

Son­dag­og­gen­de is hy daar. Ag­ter sy groot les­se­naar, wat pyn­lik net­jies ge­hou word. Die wat sy kan­toor ge­reeld be­soek ken al die mil­ieu: die plaas­li­ke ra­di­o­sta­sie se A­fri­kaan­se­mu­siek wat hard in die ag­ter­grond blêr, die te­le­foon wat on­op­hou­de­lik lui, ge­sprek­ke op die be­heer­ra­dio tus­sen po­li­sie­be­amp­tes wat in die ag­ter­grond weer­galm, sy sel­foon met 'hon­der­de' W­hat­sApp-groe­pe wat ge­reeld lui en 'n re­ke­naar­skerm wat beeld­ma­te­ri­aal van kring­te­le­vi­sie­ka­me­ras in die sta­sie wys en al­tyd 'n oop­deur be­leid. Só sit hy el­ke dag met sy blink swart­skoe­ne en be­stuur sy pas­sie. Sy dryf, om­dat hy 'n ver­skil wil maak. Hy is die stig­ter van ver­skeie teen-mis­daad W­hat­sApp-groe­pe, y­we­ri­ge rol­bal­spe­ler, man vir sy "G­riek­se prin­ses" en pa van vier kin­ders. Dit al­les is hy ook, maar die wat hom ken en saam met hom werk weet, po­li­sie­man wees, is deel van sy daag­lik­se be­staan.

Co­les­berg

Se­dert sy dae as jong rug­by­spe­ler vir die po­li­sie in P­re­to­ria en sy op­lei­ding daar, het hy die le­we al ge­proe, soms was dit bit­ter. Sy er­va­ring as po­li­sie­be­amp­te is ver­al ge­slyp by die Co­les­berg-po­li­sie­sta­sie, as jong, on­er­va­re kon­sta­bel. "Dit was 'n k­lein po­li­sie­sta­sie en daar was nie speur­ders nie maar die ge­meen­skap het ons op die han­de ge­dra. As die foon daar ge­lui het, en jy tel dit op, en daar is 'n moord, dan on­der­soek jy dit." Soms het hy 'n "sink­plaat­pad" ge­stap, soos hy dit self stel, maar ten spy­te van al­les wat die le­we na sy kant toe ge­gooi het, leef hy ver­al vol­gens t­wee be­gin­sels: trots en eer­lik­heid.

Dit is wel­be­kend dat nie al­mal po­si­tief­ge­sind teen­oor die Suid-A­fri­kaan­se po­li­sie­diens is nie. Ek vra hom daar­oor, aan­ge­sien hy nou die diens gaan ver­laat. "Ek sal nooit sleg van die po­li­sie praat nie. Men­se wat by my aan huis kom weet dit ook en ek kan jou dit sê, daar is dalk po­li­sie­sta­sies wat kor­rup is, po­li­sie­be­amp­tes ook, maar Mos­sel­baai-po­li­sie­sta­sie is nie. Ek het reg­tig pro­beer om ak­tie­we buurt­wag­te hier tot stand te bring, want ons het nie die men­se om mis­daad vol­ko­me aan te spreek nie en drie jaar te­rug het ek hard daar­aan be­gin werk. Die ge­meen­skap wou eers nie be­trok­ke raak nie. Maar se­dert­dien het ons, te dan­ke aan toe­ge­wy­de be­stuurs­le­de, baie be­reik en kan daar nog so­veel meer be­reik word. Ek glo vas aan die kon­sep van 'n buurt­wag en in­wo­ners wat be­trok­ke moet raak. Dit is al uit­weg."

Af­tre­de

Hy weet nog nie eint­lik wat hy gaan doen na sy af­tre­de nie. "Ek was baie ure weg van die huis en ek sal be­slis tyd neem om my­self weer te vind."

En as jy met hom ge­sels, gaan die ge­sprek­ke weer te­rug na die po­li­sie. Hoe hard die en daai werk. Wat­ter goeie be­stuur­der die een en daai een is. Wat nog al­les moet ge­beur by die buurt­wag­te. By sek­tor­ver­ga­de­rings. Hy praat oor al­mal be­hal­we hom­self en die ge­sprek gaan al­tyd te­rug na sy pas­sie po­li­sie­man wees.

"S­terk lei­er." "Vat nie non­sens nie." "Hard­wer­kend." "Eer­lik." Dit is kort­weg hoe van sy kol­le­gas hom op­som. Van­dag pak hy sy goed teen­sin­nig op, want op die oog af lyk dit as­of lt kol Al­bert Hag­gard sal werk tot die dag wat hy sy kop neer­lê, maar af­tre­de vir 'n po­li­sie­be­amp­te op die ou­der­dom van 60 is 'n ver­plig­ting. P­ligs­ge­trou was hy nog al­tyd...

Mos­sel­baai groet s­ta­sie­be­vel­voer­der, lt kol Al­bert Hag­gard.

Die Mos­sel­baai­mu­ni­si­pa­li­teit se di­rek­teur van kor­po­ra­tie­we diens­te, Ed­ward Jan­tjies, het on­langs die spoguit­slae ont­vang van ‘n na­graad­se di­plo­ma wat hy in o­pen­ba­re be­stuur aan die Noord­wes U­ni­ver­si­teit vol­tooi het. Hy het al ses die mo­du­les met lof ge­slaag.Hy het ook toe­la­ting ver­werf vir die mees­ters­graad­kur­sus en sal eers­daags die kon­sep vir sy te­sis in ta­lent­be­stuur vir oor­we­ging voor­lê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.