Bloed­bank in die ROOI

Mossel Bay Advertiser - - Voorblad - Chris­to Ver­maak

Jou groot­ste Kers­ge­skenk aan ie­mand hier­die Kers­fees kan dalk 475ml bloed wees.

Die Wes-Kaap­se bloed­oor­tap­pings­diens is in die rooi, wan­neer hul­le el­ke dag hier­die fees­sei­soen hul­le deu­re oop­maak met slegs ge­noeg bloed vir drie dae om le­wens te red. Van punt tot punt moet hul­le daag­liks ry, sken­kings­lo­ka­le in­rig en hoop op sken­kers om hul hoop te gee vir nog drie dae.

In 'n pers­ver­kla­ring deur die bloed­oor­tap­pings­diens word die sken­king van bloed as "iets be­son­ders be­skryf".

Een sken­king van 475ml bloed kan drie le­wens red.

Mi­chel­le Ver­meu­len, ska­kel­be­amp­te vir die Wes-Kaap­se bloed­oor­tap­pings­diens het Woens­dag, 19 De­sem­ber ge­sê, "men­se dink die bloed word net vir nood­ge­val­le ge­bruik.

VAN BLADSY 1

Ons wend dit aan vir al­le­daag­se ge­bruik, soos in ge­val­le van trau­ma, brand­won­de en baie an­der me­die­se ge­val­le."

'n Paar voor­beel­de van die me­die­se ge­val­le is leu­ke­mie, bloed­ar­moe­de, he­mo­fi­lie en as 'n stol­lings­a­gent of on­der­steu­nen­de te­ra­pie ty­dens 'n been­murg oor­plan­ting.

"In­dien jy 'n ge­son­de per­soon is wat 'n vei­li­ge sek­su­e­le le­wen­styl hand­haaf, meer as 50kg weeg en tus­sen 16- en 65 jaar oud is, is jy ge­skik om bloed te skenk."

Die bloed­oor­tap­pings diens be­skryf bloed as werk­lik on­ge­loof­lik.

"Dit is wat ons aan die le­we hou. Aan­ge­sien dit nie kuns­ma­tig her­pro­du­seer kan word nie, is die e­nig­ste wy­se om dit te be­kom deur vry­wil­li­ge by­stand van die merk­waar­di­ge bloed­sken­kers."

'n S­ken­ker kan el­ke 56 dae 'n bloed­bank be­soek om bloed te skenk.

T­wee dae en plek­ke om in jou Mos­sel­baai­va­kan­sie­dag­boek aan te te­ken vir bloed­skenk, is Don­der­dag, 27 De­sem­ber van 10:00 tot 15:00 by die Lan­ge­berg Mall en Don­der­dag, 3 Ja­nu­a­rie van 12:00 tot 18:00 by Mos­sel­baai Mall.

Vir meer in­lig­ting kan die bloed­oor­tap­pings diens by 021 507 6300 ge­ska­kel word.

Fo­to: Chris­to Ver­maak

Paul A­bra­hams het met ‘n Kers­hoed sy bloed vir dié Kers­fees ge­skenk. By hom staan Hein­rieh Prins (sken­kings-gas­heer), sr Car­men Hans­ford, Jackies S­mit (span­lei­er) en sr Me­la­nie Jo­seph.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.