KORTNUUS / NEWS IN BRIEF

Mossel Bay Advertiser - - Kuns & Vermaak -

Mo­vies at Mon­roe

It is still all en­ter­tai­n­ment at the Mon­roe The­a­t­re, alt­hough the holiday has dra­wn to a c­lo­se.

Af­ter a week fil­led with de­lig­ht­ful flicks, the Mon­roe The­a­t­re con­clu­des its fes­ti­ve se­a­son flick fe­s­ti­val this week with the scree­n­ing of the thril­ling true sto­ry, Es­ca­pe from Al­ca­traz to­day, F­ri­day 11 Ja­nu­a­ry. It fe­a­tu­res a stel­lar cast in­clu­ding C­lint Eas­t­wood.

The scree­n­ing is at 18:30. On Sa­tur­day, 12 Ja­nu­a­ry, S­hir­ley M­cLai­ne burns up the screen in Sweet C­ha­ri­ty, which starts at 18:30.

Next T­hurs­day, 17 Ja­nu­a­ry at 18:30, a­ward-win­ning di­rec­tor's Ing­mar Berg­man's Sum­mer In­ter­lu­de is screen­ed. A lo­ne­ly wo­man re­calls her first lo­ve thir­teen y­e­ars pri­or du­ring a brief sum­mer va­ca­ti­on. On F­ri­day, 18 Ja­nu­a­ry at 17:00 Mild­red Pier­ce is screen­ed fe­a­tu­ring the le­gen­da­ry Jo­an Cra­w­ford as a wo­man on a mis­si­on. For mo­re in­for­ma­ti­on, con­tact Jo­an (082 415 9588).

ACVV Ke­na­ni hou ba­saar

Die ACVV Ke­na­ni nooi al­mal na hul­le ba­saar op Sa­ter­dag, 26 Ja­nu­a­rie om 08:00 by hul­le per­seel in Alp­hastraat 7, Mos­sel­baai. Daar sal weer wa­ter­tand­lek­ker eet­goed en ver­ver­sings te koop wees. Goeie twee­de­hand­se lin­ne en kle­re word ver­koop teen wins­koop­pry­se. Twee­de­hand­se boe­ke te koop. Die groot­ste tref­fer vir die dag is na­tuur­lik die vink­nes- of wit o­li­fant­ver­ko­ping. Vir na­vrae ska­kel 044 690 3204 of 044 690 3794.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.