GE­BEU­RE / HAPPENINGS

Mossel Bay Advertiser - - Polisie | Police -

Gas­te­huis Han­del­skou

Die Gas­te­huis Gil­de van Mos­sel­baai en Kos­werf Re­stau­rant ATKV Har­ten­bos, re­ël ‘n han­del­skou vir al­le ak­kom­mo­da­sie in­stel­lings op 22 Ja­nu­a­rie van­af 10:00 tot 13:00 in die S­kof­fel­skuur, ATKV. 30+ uit­stal­lers en in­te­res­san­te spre­kers deur on­der an­de­re die TGCSA sal daar op­tree.

Gra­tis toe­gang en al­mal is wel­kom. E­ni­ge na­vrae Joy Cook 082 493 3251.

Drank­fo­rum by­een

Die Da Ga­mas­kop-drank­fo­rum ver­ga­der op 23 Ja­nu­a­rie om 12:00 by Por­tao Di­az Ho­tel. Al­le drank­li­sen­sie­hou­ers bin­ne die Da Ga­mas­kop-po­li­sie se be­die­nings­a­rea word uit­ge­nooi. Die Da Ga­mas­kop-a­rea strek van­af Bill Jef­frey-ry­laan, Uit­brei­ding 13, 23, 26, 8, in­slui­tend van die Joe Slo­vo­woon­ge­bied, Voor­baai-, Aal­wyn­dal-, Har­ten­bos-, Brand­wag- en Rui­ter­bos-a­re­as. E­ni­ge na­vrae kan ge­rig word aan SAPD Da Ga­mas­kop se aan­ge­we­se drank­of­fi­sier ao Frans (044 606 2240 of 082 089 9653).

AJV van Mos­sel­baai S­port­skiet­ver­e­ni­ging

Die Mos­sel­baai S­port­skiet­ver­ee­ni­ging hou Maan­dag, 11 Fe­bru­a­rie hul­le al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring om 19:00 by Marshstraat 10, Mos­sel­baai. Al­le klub­le­de en le­de van die pu­bliek word uit­ge­nooi om die ver­ga­de­ring by te woon. Vir meer in­lig­ting kon­tak die se­kre­ta­res­se by mb­sport­[email protected] of 072 531 5059

Gar­den Rou­te Can­sa Re­lay

The ar­ran­ge­ments for the 2019 Can­sa Re­lay for Li­fe Gar­den Rou­te are in full swing. This a­ward-win­ning e­vent ta­kes pla­ce at the D'Al­mei­da Sta­di­um from 2 to 3 March and te­ams wan­ting to par­ti­ci­pa­te can al­re­a­dy sign up. For mo­re in­for­ma­ti­on, call the tol­lf­ree num­ber, 0800 22 66 22, or vi­sit www.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.