Nu­we­jaars­draf­fie weer ‘n ple­sier

Mossel Bay Advertiser - - Briewe | Letters -

An­dré Fra­ser (na­mens die Mos­sel­baai Na­si­o­na­le See­red­dings In­sti­tuut S­ta­sie 15), skryf:

Na die af­ge­lo­pe NSRI Nu­we­jaar s p s­trand wed­loop van 5 Ja­nu­a­rie 2019 wil ons graag van die ge­leent­heid ge­bruik maak om ons hoof borg, O­ce­ans Re­se­arch, van har­te te be­dank vir die kort ken­nis­ge­wing waar­op hul­le in­ge­stem het om hier­die borg­skap op te neem.

Ons wil graag ook aan die vol­gen­de in­stan­sies wat mil­de­lik by­ge­dra het aan pry­se ter waar­de van R26 500 waar­in die hard­lo­pers in ge­luk­strek­kings kon deel, van har­te be­dank. Hul­le is ATKV, Co­ca-Co­la, Tek­kie Town, Al­bert Wif­fen se re­stau­rant groep, B­lits­druk, Jo­han

Z­wie­ge­laar, F­re­a­king Fast, Gar­den Rou­te S­cu­ba en Whi­te Shark A­fri­ca. Ons be­dank graag vir Har­ten­bos Draw­wers wat al­tyd help met die lo­gis­tie­ke en die ge­bruik van hul­le klub­huis ge­rie­we. Aan Ter­sia Ma­rais wat so ge­trou al­tyd die fo­to's neem, baie dan­kie. Aan een en elk van ons s­ta­sie se be­man­ning wat so ge­trou al­tyd hul­le tyd met en­to­si­as­me aan­bied om ook hier­die wed­loop ‘n groot suk­ses te maak, baie dan­kie jul­le! Dan na­tuur­lik dan­kie aan al die on­der­steu­nen­de hard­lo­pers wat ons wed­loop so ge­trou on­der­steun.

His­to­ries het ons hier­die wed­loop al­tyd op 1 Ja­nu­a­rie aan­ge­bied. Die da­tum het nou on­langs de­bateer­baar ge­raak en het die vraag ont­staan, kan dit ‘n an­der da­tum wees. Vir ons is die 1ste Ja­nu­a­rie taam­lik sen­ti­men­teel aan­ge­sien wy­le John De­a­con wat die eer­ste wed­loop be­plan het, het dit op 1 Ja­nu­a­rie laat plaas­vind. Die vraag was, moet ons dit ver­skuif of hou op die 1ste on­ge­ag die be­gin tyd wat saam met die see­ge­ty be­paal word? Kan 05:00 of 17:00 wees. Hier­die vraag was aan die hard­lo­pers ge­vra ty­dens hier­die wed­loop en die oor­gro­te meer­der­heid het ver­kies om dit nie op die 1ste te doen nie. Ons sal dus voort­aan die wed­loop re­ël vir die eer­ste Sa­ter­dag na 1 Ja­nu­a­rie in­dien die see­ge­tye dit toe­laat. Baie dan­kie aan al­mal en se­ën­groe­te vir 2019 en dan sien ons al die har­lo­pers weer waar­skyn­lik op 4 Ja­nu­a­rie 2020.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.