)V\ »U IS`^LUKL ÄUHUZP­wSL [VLRVTZ

Mossel Bay Advertiser - - Polisie | Police -

Die be­gin van ’n nu­we jaar is al­tyd vol goeie voor­ne­mens, maar son­der ’n plan sal dit al­tyd net voor­ne­mens bly. Ons be­sig­heid is be­plan­ning – fi­nan­si­ë­le be­plan­ning wat toe­koms­ti­ge se­ku­ri­teit vir ons kli­ën­te sal bied. Met San­lam se wye reeks fi­nan­si­ë­le op­los­sings, kan ons jou help om ’n plan saam te stel so­dat jy jou fi­nan­si­ë­le doel­wit­te en on­af­hank­lik­heid kan ver­we­sen­lik. Al word jou goeie voor­ne­mens nie al­mal ver­we­sen­lik nie, sal jy ten min­ste op die pad na fi­nan­si­ë­le vry­heid wees.

Ons sien uit daar­na om van jou te hoor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.