Boe­reTROOS

Mossel Bay Advertiser - - Voorblad - Cor­nel­le Car­stens

Vol­gens die Suid-A­fri­kaan­se Weer­diens kan daar in die so­mer 2019/2020 ge­reed ge­maak word vir die im­pak van re­ën­val­sy­fers la­er as nor­maal en bo nor­ma­le tem­pe­ra­tu­re. Te mid­de van die knel­len­de droog­te is dit al­ler­mins ‘n blye voor­uit­sig vir die fees­sei­soen. Juis om hier­die re­de, is die uit­koms wat gis­ter dank­sy ‘n plaas­li­ke i­ni­si­a­tief aan boe­re ge­bied is, ‘n wel­ko­me en ty­di­ge ver­lig­ting. Die Mos­sel­baai mu­ni­si­pa­li­teit het in­ge­sa­mel­de wa­ter af­ge­le­wer waar die wa­ter­nood op sy hoog­ste i son­der die land­bou­ge­meen­skap­pe van Buis­plaas, Her­berts­da­le, Ha­mel­kop en Rui­ter­bos. Hier­die a­re­as is ge­ï­den­ti­fi­seer na aan­lei­ding van ‘n be­hoef­te­be­pa­ling in sa­me­wer­king met ge­or­ga­ni­seer­de land­bou. Die af­le­we­ring sluit in 5l ver­pak­te wa­ter wat vir huis­hou­de­li­ke ge­bruik, as­ook so­wat 100 ki­lo­li­ter mas­sa wa­ter­voor­sie­ning, ge­borg deur die sa­ke­ge­meen­skap van Mos­sel­baai en wat vir vee aan­ge­wend sal kan word. Hier­die wa­ter is op pla­se aan boe­re en ook plaas­wer­kers ver­sprei.

Sa­me­wer­king

Die nood aan groot­maat­wa­ter is dank­sy sa­me­wer­king tus­sen ge­or­ga­ni­seer­de be­sig­heid, die Mos­sel­baai-ge­meen­skap s po­li­sie­fo­rum en ver­skeie buurt wag­te aan­ge­spreek. Groot­maat­wa­ter is aan­ge­koop dank­sy borg­skap­pe van­uit die sa­ke­ge­meen­skap. Die groot­maat­wa­ter is aan­ge­koop waar­na kwi­tan­sies by die mu­ni­si­pa­le hoof­ge­bou uit­ge­reik en by die brand­weer af­ge­gee is. Die ver­voer is ook ge­borg en vrag­mo­tors as­ook wa­ter­ten­klor­ries is be­skik­baar ge­stel. On­der­han­de­lin­ge met van die vis­fa­brie­ke het ge­volg om hou­ers te be­kom waar­in wa­ter ge­tap kan word.

Ver­der het die i­ni­si­a­tief dank­sy on­der an­de­re so­si­a­le­me­di­a­plat­forms or­ga­nies ge­groei met sko­le, kleu­ter­sko­le, win­kels, die ACVV en an­der in­stan­sies wat wa­ter help ver­sa­mel het.

Wa­ter is deur­nag by die brand­weer ont­vang en daar is ook ad­di­si­o­ne­le wa­ter­ver­sa­mel­pun­te ver­skaf. Hul­p­or­ga­ni­sa­sies soos die Ro­ta­ri­ër­klub en die Ta­fel­ron­de het ook ruim by­ge­dra.

Be­sig­he­de wat oor vrag­mo­tors en wa­ter­hou­ers be­skik, is ver­ant­woor­de­lik vir die ver­sprei­ding van die wa­ter.

Die be­plan­ning is dat wa­ter ge­tap sal word tot­dat die borg­skap uit­ge­put is of daar nie meer ka­pa­si­teit op die vrag­mo­tors is nie.

Lo­gis­tiek

Die eer­ste vrag­mo­tors het gis­ter­og­gend om 07:00 be­gin wa­ter tap by die ge­me­ter­de kraan in S­choe­man­straat by die brand­weer.

Teen on­ge­veer 10:00 het die vrag­mo­tors in kon­vooi on­der be­ge­lei­ding van die pro­vin­si­a­le ver­keers­diens ver­trek tot by

Da­na­baai waar dit op die N2 in ver­skil­len­de rig­tings na die af­set­pun­te be­weeg het.

Uit die aard van die saak, was lo­gis­tie­ke be­plan­ning van meet af aan van kar­di­na­le be­lang. Nie net vir die ver­sa­mel en ver­voer van die wa­ter nie, maar ook wat be­tref die suk­ses­vol­le af­le­we­ring daar­van.

Daar moes voor­sie­ning ge­maak word dat die wa­ter ge­skik ge­berg sal kan word.

Vir die oor­tap van wa­ter in die hou­ers wat op die pla­se be­skik­baar is, moes se­ker ge­maak word dat die no­di­ge pom­pe, krag­op­wek­kers, py­pe en kop­pel­stuk­ke be­skik­baar is.

Voort­ge­set­te hulp

In re­ak­sie op die pro­jek was daar kri­tiek dat Mos­sel­baai­ers voel hul­le moet meer op­dok vir wa­ter, wan­neer tien­dui­sen­de li­ter wa­ter uit die be­staan­de voor­raad aan land­bou­ers weg­ge­gee word. Daar moet eg­ter in ge­dag­te ge­hou word dat hier­die land­bou­ge­meen­skap­pe wan grond­wa­ter en re­ën af­hank­lik is vir huis­ge­bruik. Die Mos­sel Bay Ad­ver­ti­ser het on­langs be­rig oor die wa­ter­nood op pla­se, by na­me in die Her­berts­da­le-om­ge­wing.

In die ge­bie­de waar wa­ter af­ge­laai word, is kraan­wa­ter nie meer be­skik­baar nie en word daar al maan­de lank dorp te ge­ry om wa­ter te koop vir huis­hou­de­li­ke ge­bruik, selfs vir die spoel van toi­let­te.

Vol­gens aan­vank­li­ke be­re­ke­ning sou daar 8 ki­lo­li­ter wa­ter in groot­maat aan­ge­skaf en ver­sprei word, maar die uit­ein­de­li­ke som was ‘n meer re­a­lis­tie­se 100 ki­lo­li­ter nood­saak­lik.

In­dien min­der wa­ter ver­sprei kan word as wat ge­borg is, sal die re­stant oor­ge­hou word tot ‘n la­te­re ak­sie, aan­ge­sien die pro­jek nie ‘n een­ma­li­ge uit­reik is nie.

Wa­ter­se­ker­heid

Die Mos­sel­baai-mu­nis­pa­li­teit het be­ves­tig dat die dorp nie be­kom­merd is oor die ko­men­de sei­soen se toe­vloei van va­kan­sie­gan­gers in ter­me van die druk wat dit op die wa­ter­voor­raad sal plaas nie.

Die dorp het juis wa­ter­se­ker­heid van­weë die ont­sou­tings­aan­leg. Die wa­ter dri­ve is be­doel om ver­lig­ting vir spe­si­fie­ke droog­te-a­re­as aan te spreek, maar dam­me is steeds (van­dag nog) bo die 50% merk.

Voor­ko­men­de op­tre­de sluit wa­ter­be­spa­rings­maat­re­ëls in wat in­ge­vol­ge re­ge­rings­rig­ly­ne in­ge­stel word.

Daar moes voor­sie­ning ge­maak word dat die wa­ter ge­skik ge­berg sal kan word.

Fo­to’s: Jan­nie du P­les­sis

Weer het Mos­sel­baai­ers ge­wys waar­om dit won­der­lik is om hier te woon, want gis­ter­og­gend was om­gee tas­baar toe die wa­ter­sken­kings met ‘n kon­vooi vrag­mo­tors en bak­kies aan ge­meen­skap­pe in die Ha­mel­kop-, Rui­ter­bos- en Her­berts­da­le-om­ge­wing af­ge­le­wer is. Ru­an Jan­sen van die plaas Gift en Chris­to Ter­blan­che van die plaas Wa­ter­gat was van die eer­ste boe­re by wie aan­ge­doen is.

Uit­voe­ren­de on­der­bur­ge­mees­ter raads­heer Dirk Kot­zé (regs) en ‘n Da No­va-buurt­wag­lid, Jeff van der Mer­we help om van die dui­sen­de bot­tels wa­ter op som­mi­ge van die voer­tuie te laai voor­dat die kon­fooi vrag­mo­tors na die pla­se ver­trek het.

Fo­to: Jan­nie du P­les­sis

Die wa­ter is vir bei­de huis­ge­bruik en die­re be­stem en is van plaas tot plaas, waar no­dig af­ge­gee. Bei­de Ru­an Jan­sen en sy hond Lei­la was baie bly vir die wa­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.