ISIHLUKU KUDUTSHULWA UMKA SOMATEKISI ELELE

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

SEKUQUBUKE in­dida ngokubu­lawa kukankosikazi ka­so­matek­isi uNom­buso Ngob­ese (38) waseNquthu okuthiwa udut­shulwe ngen­tu­l­ul­wane yez­inhlamvu emzini wakhe. Kuthiwa uNkk Ngob­ese un­genelwe ngu­muntu ongaziwa emzini wakhe wadut­shulwa amahlandla amaningi, wagcina ngokushona es­esib­hedlela. Kwen­zeka lesi sigameko nje umyeni wakhe ongu­so­matek­isi ulal­iswe es­ib­hedlela ngoba egula. Okhu­lumela amaphoy­isa KwaZulu-Na­tal, uLieu­tenant Colonel Thu­lani Zwane ukuqinisek­isile ukuthi amaphoy­isa aphenya ngokubu­lawa kukaNkk Ngob­ese.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.