SEBEYAGADWA ABABENOMAGAQA ENZAKALISWA

Northern Eyethu - - NEWS • IZINDABA -

AMAKHANSELA am­a­bili asinda ngoku­lam­bisa nge­sikhathi ehlaselwa nowayen­guNob­hala we-ANC Youth League uMnuz Sindiso Ma­gaqa, agcine ebatho­lile ono­gada emuva kokulinda izinyanga ezine. UMa­gaqa wadut­shulwa ephuma emh­langan­weni we-ANC eMz­imkhulu ehamba noza­k­wabo uNon­sikelelo Mafa noJabu Mz­izi ngoJu­layi. Ushon­ele eNkosi Al­bert Luthuli Cen­tral Hospi­tal, lapho abelashelwa khona ngoSepthemba nonyaka.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.