E­s­kom-skuld ver­ef­fen

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit het die R54 mil­joen skuld wat hul­le se­dert ver­le­de jaar aan E­s­kom ge­skuld het ver­ef­fen.

Vol­gens Au­re­lia O­lip­hant, woord­voer­der van die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit, is die skik­king van die ag­ter­stal­li­ge be­drag van ver­le­de jaar ‘n aan­dui­ding dat die mu­ni­si­pa­li­teit se fi­nan­si­ë­le her­stel­plan po­si­tie­we re­sul­ta­te op­le­wer.

Vol­gens haar het die bur­ge­mees­ter, Co­lan Syl­ves­ter, ge­sê hul­le kan in­wo­ners en be­leg­gers ver­se­ker dat die oor­een­koms wat die mu­ni­si­pa­li­teit met E­s­kom oor die skuld ge­had het, ten vol­le na­ge­kom is.

“Daar is 24 paai­e­men­te aan E­s­kom be­taal. Die mu­ni­si­pa­li­teit wag net op die om­ke­ring van die ren­te­kos­te op die re­ke­ning soos daar met E­s­kom oor­een ge­kom is,” het Syl­ves­ter ge­sê.

Vol­gens hom sien hul hier­die te­rug­be­ta­ling as een van die groot pres­ta­sies se­dert die nu­we mu­ni­si­pa­le be­stuur in Au­gus­tus 2016 oor­ge­neem het.

Die fi­nan­si­ë­le her­stel­plan is daar­op ge­mik om die mu­ni­si­pa­li­teit se fi­nan­si­ë­le ver­plig­tin­ge na te kom en ook om ba­sie­se diens­te aan die ge­meen­skap te ver­se­ker. Ge­reel­de te­rug­voer moet deur ad­mi­nis­tra­sie ge­gee word om te wys wat­ter vor­de­ring daar ge­maak word.

Die jong­ste ver­slag is op 26 Ok­to­ber aan die mu­ni­si­pa­le raad ge­gee. Fe­lix L­öt­ter, die mu­ni­si­pa­li­teit se hoof fi­nan­si­ë­le-be­amp­te, het met die te­rug­voe­ring aan die raad ge­sê, ver­skeie aan­soe­ke vir fi­nan­sie­ring is ge­maak om die im­ple­men­te­ring van die plan vol­hou­baar te hou.

Die aan­soe­ke is aan die Wes-Kaap­se pro­vin­si­a­le re­ge­ring ge­stuur om die me­ter ou­dit en me­ter­ver­van­gings­pro­gram uit te voer. Fe­lix het ge­sê hul­le wag nog op te­rug­voer.

Die fi­nan­si­ë­le her­stel­plan be­staan uit die vol­gen­de tien pro­gram­me: Be­gro­ting en uit­ga­wes, In­kom­ste­be­stuur, K­li­ën­te­diens, Kon­tant­be­stuur, Fi­nan­si­ë­le kon­tro­le, Ba­te­be­stuur, Voor­sie­nings­ket­ting­be­stuur, In­s­ti­tu­si­o­ne­le S­ta­bi­li­sa­sie, Re­ke­ning­kun­de- en da­ta­be­stuur en Aan­spreek­lik­heids­be­stuur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.