Vrae oor PA-lug­ha­we

Oudtshoorn Courant - - FRONT PAGE - MARLENE MALAN

Ter­wyl ’n he­wi­ge ge­sprek on­der in­wo­ners van Prins Al­bert aan die gang is oor vre­se dat die vlieg­veld dalk kan sluit, het ‘n vlie­ë­nier van B­ri­tish Air­ways sy stem ge­voeg by die­ge­ne wat glo ‘n vlieg­veld is on­ont­beer­lik vir die dorp. Kapt. Ri­chard S­chrei­ber het Maan­dag van S­tel­len­bosch na Prins Al­bert in sy Cir­rus ZSSUB ge­vlieg om die dorp as toe­ris te be­soek.

S­chrei­ber is ’n Boeing 747-vlie­ë­nier wat ver­le­de week op een van sy ge­reel­de roe­tes van He­athrow na Kaap­stad ge­vlieg het. Hy het ’n huis in Kaap­stad en sy Cir­rus word by die S­tel­len­bosch-vlieg­veld ge­huis­ves. Hy is mal daar­oor om Suid-A­fri­kaan­se plat­te­land­se dor­pe in sy ver­lof­dae met sy lig­te vlieg­tuig te ver­ken, het hy ver­tel. Sy vrien­din, A­man­da No­lan, ’n BA-lug­waar­din, het saam met hom na Prins Al­bert ge­vlieg.

S­chrei­ber meen as Prins Al­bert erns­tig is oor sy beeld as toe­ris­me­be­stem­ming, moet hy dit vlieg­vrien­de­lik maak.

“Een van Prins Al­bert se groot aan­trek­kings­krag­te is dat dit af­ge­leë is. Ter­self­der­tyd help ’n vlieg­veld om die ne­ga­tie­we as­pek­te van af­ge­le­ën­heid te oor­kom. Daar­by ver­skaf dit on­mid­del­li­ke toe­gang tot nood­diens­te van­uit die res van Suid-A­fri­ka.”

Die vlieg­veld speel ook ’n rol ty­dens brand­be­stry­dings­ak­ti­wi­tei­te.

“Die vlieg­veld maak Prins Al­bert se tal­le toe­ris­te aan­trek­lik­he­de be­skik­baar vir men­se wat nie die he­le dag in ’n kar wil sit op pad hier­heen nie. As hul­le eers ge­sien het wat die dorp al­les bied, sal hoor­sê die res doen wat be­lang­stel­ling en be­leg­ging be­tref.

“Ek sou nooit Prins Al­bert toe ge­kom het as ek nie kon vlieg nie. My tyd is be­perk en Prins Al­bert se vlieg­veld is ’n tus­sen­stop op pad na P­let­ten­berg­baai. Men­se moet op­hou sê vlieg­tuie is die speel­goed van nét ry­kes. Die mees­te lig­te vlieg­tuie kos wat ’n goeie kar kos. ’n Vlieg­veld wat flo­reer be­te­ken werk­ge­leent­he­de vir plaas­li­kes – soos brand­stof­jog­gies, me­ga­ni­ci, skoon­ma­kers, vei­lig­heids­wag­te. Dié soort in­fra­struk­tuur verg ook om­trent geen in­stand­hou­ding nie.

Ter­wyl die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Hein­rich Mett­ler, dit ten sterk­ste ont­ken dat die mu­ni­si­pa­li­teit die vlieg­veld tot niet wil maak, vra in­wo­ners vrae oor die reu­se­draad­hei­ning wat on­langs “skie­lik” daar op­ge­rig is, tot weers­kan­te van die aan­loop­baan. Die vo­ri­ge toe­gangs­pad tot die vlieg­veld is ook oor­nag ver­sper. ’n Nu­we toe­gangs­pad is in­der­haas ge­maak so­dat ’n in­wo­ner van die dorp, Hans Bur­ger, weer sy vlieg­tuig in die loods op die vlieg­veld kon be­reik. Bur­ger is ’n vlie­ë­nier met veer­tig jaar vlu­g­er­va­ring.

’n Groot ap­pel­koos­boord word by die vlieg­veld be­plan – ’n pro­jek van die na­si­o­na­le de­par­te­ment lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling en grond­her­vor­ming en die de­par­te­ment land­bou se A­gri-Parks-af­de­ling.

Prins Al­ber­ters voel hul­le is nie in die saak ge­ken nie en dat ’n o­pen­ba­re deel­na­me­pro­ses éérs moes plaas­vind, ver­al oor die draad­hei­ning. Mett­ler sê so ’n pro­ses sal bin­ne­kort ge­beur; in­wo­ners sê die koe­ël is deur die kerk. Vol­gens Mett­ler ís die he­le pro­jek, van boord tot droog­baan en wa­ter­aan­leg, be­spreek op ’n GOP-in­lig­tings­ver­ga­de­ring (Ge­ïn­te­greer­de Ont­wik­ke­lings­plan).

Ter­wyl hy her­haal­de­lik die ver­se­ke­ring gee dat die vlieg­veld bly, lig die wenk­broue oor die moont­li­ke vei­lig­heids­kwes­sies wat die hei­ning mee­bring. Bur­ger sê uit die lug kan dit ver­war­ring ver­oor­saak vir na­de­ren­de vlie­ë­niers.

Fo­to: Marlene Malan

Kap­tein Ri­chard S­chrei­ber en A­man­da pas na hul­le lan­ding op die Prins Al­bert-vlieg­veld.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.