De Rust-pad­wer­ke ty­de­lik ge­staak

Oudtshoorn Courant - - FRONT PAGE - HANNES VISSER

Kon­struk­sie­werk aan die pad tus­sen Oudts­hoorn en De Rust het Maan­dag tot stil­stand ge­kom. Vol­gens Ja­mes Dow, pro­jek­be­stuur­der van NMC, het hul­le be­sluit om werk aan die pad ty­de­lik op te skort tot­dat die hof be­slis of die be­ëin­di­ging van NMC se kon­trak deur die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van ver­voer en o­pen­ba­re wer­ke af­dwing­baar is.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het ver­le­de week be­rig dat die de­par­te­ment van ver­voer NMC ken­nis ge­gee het dat hul­le kon­trak be­ëin­dig word as ge­volg van be­weer­de kon­trak­tu­e­le ver­plig­tin­ge wat nie na­ge­kom is nie. NMC het ver­le­de week te ken­ne ge­gee dat hul­le met die werk voort sal gaan as­of die kon­trak nog in plek is.

Dow het Woens­dag eg­ter ge­sê NMC is nie be­reid om ver­der op ri­si­ko te werk nie en het die werk ty­de­lik ge­staak. Vol­gens hom het NMC nie vir Ok­to­ber en No­vem­ber be­ta­ling van­af die Wes-Kaap se re­ge­ring ont­vang nie.

NMC het ‘n ty­de­li­ke hof­be­vel be­kom om die be­ëin­di­ging van hul­le kon­trak te ver­hoed. Die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van ver­voer staan die hof­be­vel teë.

‘n Voor­lo­pi­ge hof­da­tum van 15 De­sem­ber is vas­ge­stel. Vol­gens Dow het hul­le kon­struk­sie­werk aan die pad ty­de­lik tot 9 Ja­nu­a­rie op­ge­skort.

In­tus­sen het wer­kers wat deur ‘n sub­kon­trak­teur aan­ge­stel is om die Stop-en-ry pun­te te be­man Woens­dag aan die Oudts­hoorn Cou­rant ge­sê hul­le oor­weeg om die pad toe te maak in­dien hul­le nie sa­la­ris­se ont­vang nie. Vol­gens ‘n woord­voer­der van die 58 wer­kers be­taal NMC die sub­kon­trak­teur el­ke maand op die eer­ste dag van die maand. “Ons ont­vang dan ons sa­la­ris­se op die vyf­de, maar hier­die maand het ons baas ge­sê NMC het hom nog nie be­taal nie.” Die ei­e­naar van die maat­skap­py deur wie die wer­kers aan­ge­stel is, kon nie te­le­fo­nies be­reik word nie, maar vol­gens die wer­kers sou hy Woens­dag sa­me­spre­kings met die de­par­te­ment van ver­voer hou om te ver­se­ker dat die wer­kers be­taal word. Wat hier­die kwes­sie aan­be­tref het Dow die ver­se­ke­ring ge­gee dat die men­se wat die ver­keer be­heer wel be­taal sal word.

“Dit is vir NMC be­lang­rik dat die pad in die eer­ste plek vei­lig be­man word en in die twee­de plek dat plaas­li­ke men­se met af­hank­li­kes be­taal word.”

Wat ook al die uit­koms van hof­sa­ke gaan wees, die skrif is aan die muur dat die kon­struk­sie­werk aan dié be­si­ge roe­te veel lan­ger gaan duur as die aan­vank­li­ke be­plan­ning waar­vol­gens dit vroeg in 2019 af­ge­han­del sou wees.

Fo­to: Hannes Visser

Een van die be­heer­pun­te op die pad tus­sen Oudts­hoorn en De Rust waar va­kan­sie­ver­keer reeds be­gin in­stroom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.