Vrae oor mu­ni­si­pa­le se­ku­ri­teit

Oudtshoorn Courant - - NEWS - CHRIS­TO VER­MAAK

Die by­kans 90 ty­de­li­ke mu­ni­si­pa­le werk­ne­mers wa tas se­ker­heid s be­amp­tes aan­ge­stel is, is woe­dend om­dat hul­le moont­lik hul­le pos­te kwyt is.

‘n Groep wer­kers het Dins­dag­og­gend voor die mu­ni­si­pa­li­teit ver­ga­der en daar­op aan­ge­dring om met die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der en amp­te­na­re te praat. Vol­gens die groep is hul­le Maan­dag in ken­nis ge­stel dat ‘n se­ker­heids­maat­skap­py deur die mu­ni­si­pa­li­teit aan­ge­stel is om voort­aan die se­ker­heid by ver­skeie mu­ni­si­pa­le ter­rei­ne te han­teer. Die groep is on­ge­luk­kig om­dat daar glo ver­le­de jaar vir hul­le ge­sê is die mu­ni­si­pa­li­teit gaan vir die vol­gen­de vyf jaar nie ‘n se­ker­heids­maat­skap­py aan­stel nie om­dat dit té duur is. “Hul­le het vir ons ge­sê ‘n maat­skap­py kos hul­le om­trent R1,2 mil­joen en dat dit hul­le am­per ‘n mil­joen min­der gaan kos om ons as wag­te op te lei en aan te stel,” het ‘n woord­voer­der van die groep ge­sê. Vol­gens hul­le is daar geen ten­der­pro­ses ge­volg nie en is ‘n maat­skap­py reeds aan­ge­stel.

Een van Oudts­hoorn se raads­le­de,

Eva For­tuin, het die ont­sto­ke groep Dins­dag toe­ge­spreek en ge­vra dat hul­le Woens­dag­og­gend weer mu­ni­si­pa­li­teit toe moes kom en dat sy sal sorg dat hul­le dan te woord ge­staan sal word.

On­der lei­ding van Ge­or­ge Mey­er, het die groep Woens­dag hul kom­mer teen­oor die waar­ne­men­de mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Tom­mie Mat­thee, uit­ge­spreek.

Mat­thee het hul­le die ver­se­ke­ring ge­gee dat die se­ker­heids­maat­skap­py wat nou aan­ge­stel is, slegs op ‘n ty­de­li­ke ba­sis aan­ge­stel is. “Die no­di­ge ten­der­pro­ses om ‘n nu­we I­ris (Se­cu­ri­ty In­du­stry Re­gu­la­ting Aut­ho­ri­ty) ge­re­gis­treer­de se­ker­heids­maat­skap­py aan te stel is reeds van sta­pel ge­stuur.”

Vol­gens Mat­thee is een van die voor­waar­des dat die nu­we maat­skap­py van die se­ker­heids­wag­te wat nou hul pos­te kwyt is, aan­stel.

Die groep het eg­ter ge­ëis om met die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der te ver­ga­der wan­neer hy op Dins­dag 22 Mei te­rug­keer. Mat­thee het on­der­neem om ‘n ver­ga­de­ring met Paul­se aan te vra.

Fo­to: Chris­to Ver­maak

Waar­ne­men­de mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Tom­mie Mat­thee, spreek die se­ker­heids­wag­te wat hul pos­te kwyt is, toe ty­dens Woens­dag se ver­ga­de­ring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.