Kam­pi­oen­skap be­gin mô­re

Oudtshoorn Courant - - SPORT - CHRIS­TO VER­MAAK

Die land se groot­ste tromp­pie­skou­spel vind Sa­ter­dag 30 Ju­nie tot Sa­ter­dag 7 Ju­lie in Oudts­hoorn plaas.

On­ge­veer 7 000 men­se sal in Oudts­hoorn saam­trek om die SA kam­pi­oen­skap op die Rec te aan­skou. 2 700 trom­pop­pies, 300 af­rig­ters en 70 ad­mi­nis­tra­teurs sal deel van die dui­sen­de uit­maak.

John­ny Bis­choff, voor­sit­ter van die SWD Ma­jo­ret­te and C­heer­le­a­ding As­so­ci­a­ti­on (SAMCA) en lid van die SA kam­pi­oen­skap ko­mi­tee, het ge­sê on­ge­veer 90 span­ne van oor die land sal aan die kam­pi­oen­skap deel­neem.

Die kam­pi­oen­skap be­gin Sa­ter­dag om 09:00 met‘ n ra­sie­lei­er kom­pe­ti­sie( c­heer­le­a­ding ).

Van Son­dag 1 Ju­lie tot Dins­dag 3 Ju­lie sal die trom­pop­pies Pre­si­dent s kom­pe­ti­sie plaas­vind. Op 3 Ju­lie word die in­ter­pro­vin­si­a­le kom­pe­ti­sie ook aan­ge­bied.

Woens­dag 4 Ju­lie tot Sa­ter­dag 7 Ju­lie is die E­li­te Trom­pop­pie kam­pi­oen­skap. Vol­gens Bis­choff sal die kam­pi­oen­skap som­mi­ge aan­de eers om 23:00 klaar­maak.

Oudts­hoorn was laas in 2008 so be­voor­reg om dié kam­pi­oen­skap aan te bied.

La­er­skool van Ree­de, Sa­cred He­art (bei­de in die La­er­sko­le E­li­te-af­de­ling), Ho­ër­skool Oudts­hoorn (Ho­ër­sko­le E­li­te­af­de­ling), Col­rid­ge Pri­mêr (La­er­sko­le Pre­si­dent s kam­pi­oen­skap ), B­ridg­ton Se­ni­or Sê­kon­der, Ho­ër­skool De Rust en Ho­ër­skool De Rust (al­mal Ho­ër­sko­le P­re­si­dents­liga), is die plaas­li­ke trom­pop­pie­span­ne wat gaan deel­neem.

Al­le skool­kos­hui­se, ver­skeie gas­te­hui­se en -pla­se is vir die week vol­be­spreek. Dry­land E­vent Ma­na­ge­ment het gra­tis ten­te vir van die deel­ne­mers voor­sien.

Toe­gangs­geld wis­sel tus­sen R50 en R70, af­han­gen­de van wat­ter dag jy die skou­spel wil dop­hou.

Fo­to’s: Chris­to Ver­maak

Ho­ër­skool Oudts­hoorn se trom­pop­pies het el­ke dag die week vir ure ge­oe­fen.

SWD-trom­pop­pie­be­stuur­ders, John­ny Bis­choff (voor­sit­ter), Ly­net­te Sa­bad en Ro­nald P­res­ber.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.