Pop­cru eis ver­an­de­rin­ge

Oudtshoorn Courant - - VOOR­BLAD - CHRIS­TO VER­MAAK

Le­de van die vak­bond, Pop­cru het Maan­dag ver­soek­skrif­te aan die be­vel­voer­ders van kor­rek­tie­we diens­te en die po­li­sie in Oudts­hoorn oor­han­dig.

Vol­gens Simphi­we Ha­de­be, POPCRU­se­kre­ta­ris in Oudts­hoorn, hou hul­le die op­tre­des om re­ak­sie te eis op grie­we wat reeds baie lank on­aan­ge­spreek is. Pop­cru ver­teen­woor­dig le­de van die SAPD, kor­rek­tie­we diens­te en pro­vin­si­a­le ver­keers­af­de­lings. Ty­dens die pro­tes bui­te die Oudts­hoorn-po­li­sie­sta­sie het le­de ge­dreig om die po­li­sie­sta­sie se hoof­kan­toor bin­ne te vaar en u­ni­form-po­li­sie­man­ne te dwing om mis­daad te be­kamp.

Lt. kol An­gie A­ma­se het die ver­soek­skrif van Ha­de­be ont­vang en on­der­neem om dit na ‘n ho­ër ge­sag te ver­wys.

Ha­de­be het oor ‘n luid­spre­ker aan A­ma­se en an­der po­li­sie­le­de ge­sê: “Die ge­bou sit vol op­ge­lei­de po­li­sie­man­ne wat eer­der mis­daad kan voor­kom, as om kan­to­re vol te sit.”

Hy het ook die be­spoe­di­ging van reg­stel­len­de ak­sie bin­ne die po­li­sie ge­ëis. Vol­gens hom word die po­li­sie nog deur a­part­heids­lei­ers be­stuur, se­ë­vier ras­sis­me nog bin­ne die po­li­sie en word Pop­cru se le­de sleg be­han­del. In­dien daar nie spoe­dig ‘n ver­an­de­ring kom nie, sê hy, sal Pop­cru ak­sie neem en die po­li­sie­man­ne en -vroue uit die po­li­sie­sta­sie ver­wy­der en met kler­ke ver­vang.

Van die pun­te wat in die ver­soek­skrif aan­ge­raak word is on­der an­de­re le­de wat reeds meer as 10 jaar diens het en nie be­vor­der word nie, te­kort aan po­li­sie­le­de en vo­ri­ge on­der­ne­mings wat deur die po­li­sie ge­neem is maar nooit uit­ge­voer is nie.

Fo­to’s: Chris­to Ver­maak

‘n Pop­cru-lid eis dat die stand­beeld ver­nie­tig moet word. Vol­gens hom beeld dit die a­part­heids­po­li­sie uit.

Oudts­hoorn se Pop­cru-se­kre­ta­ris, Simphi­we Ha­de­be, staan by ter­wyl Lt. Kol. An­gie A­ma­se die me­mo­ran­dum on­der­te­ken.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.