Ver­hoor oor rug­by­ge­weld af­ge­han­del

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Die Oudts­hoorn Cou­rant het op 27 Ju­lie op die voor­blad be­rig oor ‘n ba­klei­e­ry wat uit­ge­breek het na ‘n wed­stryd tus­sen Hei­del­berg- en B­ridg­ton-rug­by­klubs op Sa­ter­dag 21 Ju­lie.

Die se­kre­ta­ris van Hei­del­berg RVK, Ga­vin Ge­s­wind, het die koe­rant op 6 Sep­tem­ber, na af­loop van ‘n tug­pro­ses oor die voor­val, ge­kon­tak om die klub se on­te­vre­den­heid met die be­rig van 27 Ju­lie te ken­ne te gee.

Hy het daar­op ge­wys dat in­lig­ting ten op­sig­te van die be­trok­ken­heid van die po­li­sie se een­heid vir o­pen­ba­re or­de (Pops) nie kor­rek is nie en dat men­se se weer­ga­we van die dag oor­dre­we was.

In sy skry­we maak mnr. Ge­s­wind kap­sie teen aan­ha­lings van men­se in die be­rig dat daar ge­dreig is om voer­tuie om te keer en aan die brand te steek en dat men­se se le­wens be­dreig is. Op vi­de­o­gre­pe wat ver­sprei is en op die web­tuis­tes van die Oudts­hoorn Cou­rant en die Suid-Kaap Forum ver­skyn het, is dit dui­de­lik dat daar vir et­li­ke mi­nu­te cha­os ge­heers het en dat men­se in­der­daad be­dreig was.

Vol­gens ‘n be­rig in die Suid-Kaap Forum (26 Ju­lie) het toe­skou­ers be­ves­tig dat bot­tels en gla­se ge­gooi is. Aan­ge­sien die gebeure van die dag voor­ge­lê is vir ‘n on­der­soek, was nie een van die be­stuurs­le­de van Hei­del­berg, B­ridg­ton of SWD-rug­by wat die dag by die wed­stryd was, be­reid om amp­te­lik kom­men­taar te le­wer voor die be­rig van 27 Ju­lie nie.

Die on­der­soek en tug­ver­hoor ten op­sig­te van die voor­val so­wel as ‘n ap­pèl is reeds af­ge­han­del. Met die aan­vank­li­ke tug­ver­hoor is Hei­del­berg skul­dig be­vind op die oor­tre­ding van Klou­su­le 8.6 deur­dat ‘n spe­ler ‘n skeids­reg­ter aan­ge­rand het en Klou­su­le 4.2.4 deur­dat toe­skou­ers toe­ge­laat is om al­ko­hol in hul­le voer­tuie na die ter­rein te bring. Hei­del­berg is vir die res van die sei­soen, as­ook vir die 2019 en 2020 sei­soen ge­skors.

Die skor­sing is ge­deel­te­lik op­ge­skort op se­ke­re voor­waar­des.

Hei­del­berg het eg­ter ap­pèl aan­ge­te­ken teen die be­vin­ding. Die ap­pèl is op 30 Au­gus­tus af­ge­han­del en die sank­sies is as volg ge­wy­sig: Hei­del­berg RVK is met on­mid­del­li­ke ef­fek vir die res van die 2018-rug­by­sei­soen ge­skors en met R15 000 be­boet. Die klub word ook vir die vol­gen­de twee rug­by­sei­soe­ne ge­skors, maar die skor­sing word vir vyf jaar op­ge­skort op voor­waar­de dat die klub nie weer skul­dig be­vind word op ‘n oor­tre­ding van Klou­su­le 8.6 nie.

Met die voor­be­rei­ding vir hier­die be­rig is Ga­vin Ge­s­wind (se­kre­ta­ris van Hei­del­berg RVK), Adv. Be­ni­to Me­tem­bo (voor­sit­ter van B­ridg­ton RVK) en Hen­nie Baart­man (pre­si­dent van die SWD rug­by­u­nie) ver­le­de Dins­dag ge­na­der vir kom­men­taar.

Teen sper­tyd gis­ter­og­gend is geen kom­men­taar van Hei­del­berg RVK se be­stuur ont­vang nie.

Me­tem­bo het in sy re­ak­sie ge­sê: “Ek het ge­tuig in die ver­hoor en my hart is skoon, wat ge­beur het is ver­by.

“Ek dra geen kwa­de ge­voe­lens teen­oor die klub nie.” Hy het ook na­mens B­ridg­ton RVK ge­sê dat hul­le die uit­slag van die ver­hoor aan­vaar.

In sy re­ak­sie het Baart­man ge­sê: “Wat my as pre­si­dent van SWD be­tref, was dit to­taal on­aan­vaar­baar wat daar­die dag in Hei­del­berg ge­beur het. Dit was ‘n swart dag vir klu­brug­by in SWD, wat die u­nie se beeld baie ska­de be­rok­ken het. Men­se se le­wens was in ge­vaar dat selfs die po­li­sie in­ge­roep moes word om die or­de en cha­os te her­stel.”Hy het ook be­ves­tig dat die tug­pro­ses sy ver­loop ge­neem het en na die ap­pèl-uit­spraak af­ge­han­del is.

In die be­rig word ge­noem dat die po­li­sie se een­heid vir o­pen­ba­re or­de (al­ge­meen be­kend as Pops) van­af Ge­or­ge ont­bied is om or­de te her­stel.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het in­tus­sen met die po­li­sie op Hei­del­berg be­ves­tig dat slegs po­li­sie­le­de van Hei­del­berg uit­ge­stuur was. Hier­mee stel ons die be­rig van 27 Ju­lie ten op­sig­te van po­li­sie-op­tre­de by die voor­val op 21 Ju­lie reg, deur te be­ves­tig dat slegs po­li­sie­le­de van Hei­del­berg die be­trok­ke dag uit­ge­roep was en nie le­de van Pops nie.

In sy re­ak­sie het Baart­man ge­sê: Wat my as pre­si­dent van SWD be­tref, was dit to­taal on­aan­vaar­baar wat daar­die dag in Hei­del­berg ge­beur het. Dit was ‘n swart dag vir klu­brug­by in SWD, wat die u­nie se beeld

baie ska­de be­rok­ken het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.