Am­per tyd vir 7weeks­poort

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Voor­af in­skry­wings vir die 16de La­di­smith Kaas 7weeks­poort Berg­fiets­ren, wat op 29 Sep­tem­ber in La­di­smith plaas­vind, het gis­ter ge­sluit.

Laat in­skry­wings sal eg­ter op die dag van die wed­ren toe­ge­laat word.

Die­ge­ne wat ‘n dag vroe­ër op­daag of wat hul voe­te bo wie­le ver­kies kan reeds Vry­dag 28 Sep­tem­ber aan die 6km pret­draf en 10km veld­wed­loop deel­neem.

Draw­wers be­gin om 18:00 by die Sha­lom A­ca­de­my en in­skry­wings kan aan­lyn ge­doen word. El­ke per­soon oor die wen­streep ont­vang ‘n me­dal­je en daar is heer­li­ke pry­se op die spel.

Daar sal die Vry­dagannd ook ‘n KKI S­te­ak-ete wees en le­wen­di­ge mu­siek om die at­mos­fees fees­te­lik te hou.

Sa­ter­dag 28 Sep­tem­ber s­pring die deel­ne­mers reeds vroeg­dag weg vir die 85km berg­fiets­ren. Ho­ër­skool- en La­er­skool­leer­ders word aan­ge­moe­dig om vir die 43km en 29km­wed­ren­ne in te skryf.

Prys­geld is op die spel vir die eer­ste drie leer­ders oor die wen­streep en die wenskool ont­vang prys­geld van R1 000

Die ka­to­g­o­rië vir leer­ders is:

La­er­skool (29km)

Nip­per seuns en mei­sies (8 tot 10 jaar) S­prog seuns en mei­sies (11 tot 12 jaar) Sub-ju­ni­or seuns en mei­sies (13 tot 14 jaar)

Ho­ër­skool (43km)

Youth seuns en mei­sies (15 tot 16) Ju­ni­or seuns en mei­sies (13 tot 14)

Die wenskool word be­paal deur die aan­tal wen­pun­te wat deur leer­ders ver­o­wer word. Die eer­ste­plek kry 10 pun­te, twee­de­plek se­we punt, der­de plek vyf pun­te, vier­de plek twee pun­te en vyf­de plek een punt. Die skool met die mees­te pun­te word as die wenskool aan­ge­wys.

Vir die vol­was­se­nes wat aan die berg­fiets­ren deel­neem is daar ook ‘n he­le aan­tal pry­se op die spel.

Daar is groot kon­tant­pry­se vir die eer­ste La­di­smit­ter oor die wen­streep, so­wel as vir die eer­ste man en eer­ste vrou,

Die­ge­ne wat nie aan die i­tems deel­neem nie kan die mark met on­der meer La­di­smith ka­se en an­der lek­ker­nye en drink­goed wat te koop sal wees, ge­niet.

Ver­blyf hoef ook nie ‘n pro­bleem te wees nie aan­ge­sien Dry­land E­vent Ma­na­ge­ment, wat die ge­leent­heid or­ga­ni­seer, tent­ver­blyf aan­bied.

Vir meer in­lig­ting be­soek die web­tuis­te by www.7weeks­poortmtb.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.