R30 Mil­joen vir droog­te- ver­lig­ting

Oudtshoorn Courant - - NEWS - GARNETT WICOMB

Die Oudts­hoorn mu­ni­si­pa­li­teit het R30 mil­joen van die na­si­o­na­le de­par­te­ment wa­ter en sa­ni­ta­sie vir droog­te ver­lig­ting ont­vang.

Vol­gens die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Al­len Paul­se, is die groot uit­da­ging nou hoe om die geld bin­ne die kort voor­ge­skre­we tyd van drie maan­de te be­stee.

“Die be­drag is te min vir die be­oog­de pyp­lei­ding van­af die Bloss­oms-boor­ga­te en daar sal na an­der op­sies ge­kyk moet word,” het Paul­se ty­dens Maan­dag se raads­ver­ga­de­ring ge­sê.

Die aan­ge­leent­heid het ‘n lang de­bat ont­lok rond­om ‘n aan­be­ve­ling van die voor­sit­ter van teg­nie­se diens­te por­te­feul­je­ko­mi­tee, Johan Fourie, dat af­ge­wyk word van die plan om ‘n nood­pyp­lei­ding van­af Bloss­oms na ‘n re­ser­voir wes van die dorp aan te lê en liewer ge­kyk word na die grond­wa­ter ont­wik­ke­ling op Jan Fou­ries­kraal en Wa­ter­kloof in die dis­trik en wa­ter deur mid­del van ‘n 6 km-pyp­lei­ding te pomp na ‘n wa­ter be­han­de­lings aan­leg van die Klein Ka­roo Wa­ter ske­ma wat so­wat R 30 mil­joen sal kos.

ANC-raads­lid Hen­ry Ty­a­tya, het be­swaar ge­maak om­dat hy en nog an­der raads­le­de nie weet waar Jan Fou­ries­kraal en Wa­ter­kloof ge­leë is nie. ”Ons weet nie wat daar aan­gaan nie,” het Ty­a­tya ge­sê en voor­ge­stel dat raads­le­de daar­heen ge­neem moet word.

Hy stem saam dat dras­tie­se stappe ge­neem sal moet word om die wa­ter­nood aan te spreek, maar dat vol­le be­son­der­he­de en al die no­di­ge in­lig­ting aan die raad voor­ge­lê moet word.

“Daar is baie om te ver­dui­de­lik,” het hy ge­sê.

Paul­se het ver­dui­de­lik dat nie­mand weet hoe­veel on­der­grond­se wa­ter by Bloss­oms is nie en dat ‘n vol­le­di­ge stu­die so­wat vyf jaar sal neem.

Hy het saam­ge­stem met Ty­a­tya dat raads­le­de be­hoor­lik in­ge­lig moet word om ‘n deur­dag­te be­sluit te kan neem.

Vlan­cio Don­sosn (I­co­sa) het ge­sê die wet gee die mu­ni­si­pa­li­teit die reg om grond te vat van die­ge­ne wat nie hul sa­me­wer­king wil gee nie.

“Ons kan ont­ei­en son­der ver­goe­ding in­dien grond­ei­e­naars nie grond aan die mu­ni­si­pa­li­teit wil ver­koop nie.”

Hy wou ook weet wan­neer die raad aan die bou van ‘n nu­we dam gaan dink en be­weer dat men­se wa­ter steel by die dorp se hoof wa­ter­bron, die Rau­ben­hei­mer­dam, as­ook by Bloss­oms.

Bei­de Don­son en Ty­a­tya het ver­soek dat die raad ook moet kyk na plaas­li­ke diens­ver­skaf­fers.

Rdl Mag­gie Ti­tus (ANC) het ge­waar­sku dat raads­le­de nie met woor­de moet speel nie. “Ek het baie in die tronk ge­leer,” het sy van haar laat hoor.

Goed­keu­ring vir die aan­wen­ding van die geld moet vol­gens Fourie van die de­par­te­ment wa­ter en sa­ni­ta­sie, die WesKaap­se de­par­te­ment plaas­li­ke re­ge­ring en an­der rol­spe­lers ver­kry word.

Die aan­ge­leent­heid is uit­ein­de­lik vir ‘n vol­le­di­ge ver­slag tot 16 Oktober uit­ge­stel.

Fo­to: Garnett Wicomb

Raads­lid Vlan­cio Don­son (links) aan die woord ty­dens die raads­ver­ga­de­ring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.