Po­li­sie­le­de vereer

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Die E­den-po­li­sie­klus­ter het op 27 Sep­tem­ber hul toe­ken­nings­ge­leent­heid in Ge­or­ge ge­had.

Vol­gens ao. Jan Ce­de­r­as, woord­voer­der van die La­di­smith-po­li­sie, be­staan die E­denk­lus­ter uit 13 po­li­sie­sta­sies in die streek.

Ce­de­r­as sê hy is trots om te sê dat Oudts­hoorn en La­di­smith se po­li­sie­be­amp­tes van die groot­ste toe­ken­nings ont­vang het.

Toe­ken­nings:

Oudts­hoorn-po­li­sie­sta­sie se sta­sie­be­vel­voer­der, bri­ga­dier Le­vo­na Ja­nu­a­ri, is aan­ge­wys as die sta­sie­be­vel­voer­der van die jaar.

Ad­ju­dant-of­fi­sier S S­wa­ne­poel (Oudts­hoorn) is aan­ge­wys as sport­man van die jaar.

Re­ser­vis-kon­sta­bel MC Maas­dorp (Oudts­hoorn) is aan­ge­wys as re­ser­vis van die jaar.

Ad­ju­dant-of­fi­sier J Ja­cobs (Oudts­hoorn) is aan­ge­wys as die per­soon met ge­stremd­heid van die jaar.

B­ridg­ton se ge­meen­skaps­po­li­si­ë­rings­fo­rum is aan­ge­wys as die GPF van die jaar.

La­di­smith se mis­daad­voor­ko­mings­een­heid, on­der lei­ding van kapt. HJ Ed­war­des het die toe­ken­ning vir vangs van die jaar ont­vang. Hul­le ont­vang ook die sig­ba­re po­li­si­ë­rings­een­heid van die jaar-toe­ken­ning.

Kap­tein E Nel (Oudts­hoorn) ont­vang die toe­ken­ning vir ad­mi­nis­tra­tie­we be­amp­te van die jaar vir pos­vlak 8-12.

Ser­sant GJ Wol­ma­rans (Oudts­hoorn) ont­vang die toe­ken­ning vir sig­ba­re po­li­si­ë­ring van die jaar vir pos­vlak 3-7.

Kap­tein WL du Plessis (Oudts­hoorn) ont­vang die toe­ken­ning vir sig­ba­re po­li­si­ë­ring van die jaar vir pos­vlak 8-12.

La­di­smith se mis­daads­voor­ko­mings­een­heid, on­der lei­ding van kapt. HJ Ed­war­des.

Kapt. E Nel saam met genl.maj. Oswald Red­dy.

R.konst. MC Maas­dorp saam met genl.maj. Oswald Red­dy.

Kapt. Wynand du Plessis saam met genl.maj. Oswald Red­dy.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.