Der­de S­pay-a-Thon

Oudtshoorn Courant - - NEWS - LIEZL VAN NIE­KERK

A­ni­mal Ca­re Te­am SA, in sa­me­wer­king met ver­skeie plaas­li­ke vee­art­se en die staats­vee­arts het die week hul der­de S­pa­ya-Thon vir die jaar ge­had.

Va­nes­sa En­gel­brecht, voor­sit­ter van ACT SA sê hul­le het oor twee dae on­ge­veer 105 honde en kat­te ge­ste­ri­li­seer.

“Ons is dank­baar aan el­ke per­soon en in­stan­sie wat sken­kings ge­maak het om die S­pay-a-Thon moont­lik te maak. Ook aan Can­go Wild­li­fe Ranch wat el­ke jaar vry­wil­li­gers stuur om te help.”

En­gel­brecht sê pro­jek­te soos die S­pay-aThon is baie be­lang­rik.

“Om te ste­ri­li­seer voor­kom on­ge­wens­te werp­sels. Elk­een van die ba­bas moet goeie hui­se kry en al­mal is nie al­tyd so ge­luk­kig nie. Dit is dus be­ter om die on­ge­wens­te swan­ger­skap­pe te ver­hoed.”

Die die­re wat ge­ste­ri­li­seer is, kom van die landelike a­re­as rond­om Oudts­hoorn.

Fo­to’s: Liezl van Nie­kerk

Vee­art­se hard aan die werk.

Vry­wil­li­gers van Can­go Wild­li­fe Ranch sien om na die die­re na hul­le ge­ste­ri­li­seer is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.