E­den groet ’n sport­le­gen­de

Oudtshoorn Courant - - SPORT -

Die Oudts­hoorn Cou­rant het met leed­we­se ken­nis ge­neem van die skie­li­ke dood van die sport­skry­wer, An­dré S­tan­der wat ver­al by­dra­es vir die Ge­or­ge He­rald ge­le­wer het. Die bre­ër sport­ge­meen­skap van die SuidKaap is swaar getref deur S­tan­der se dood ver­le­de Vry­dag­aand. Hy het ty­dens 'n skool­re­ü­nie by PW Bot­ha­kol­le­ge aan ver­moe­de­lik 'n hart­aan­val ge­sterf. S­tan­der het 'n verskeidenheid sport­ko­des ge­dek, maar was ver­al be­kend vir sy dekking van rug­by, pad­wed­lo­pe en sko­le­sport. Hy het vir meer as ses jaar week­liks sport­be­rig­te aan die Ge­or­ge He­rald ge­le­wer wat ook in an­der publikasies van Group E­di­tors ge­bruik is. Hy is in 2016 aan­ge­wys as E­den se sport­skry­wer van die jaar en ook as die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van s­port en on­st­pan­ning se sport­skry­wer vna diej aar. Vir Hugo Re­de­ling­huys, sport­re­dak­teur van die Ge­or­ge He­rald, wat 'n pad van van by­kans ses jaar saam met An­dré op die sport­vel­de van die Suid-Kaap ge­stap en meer­ma­le ge­draf - het, is die dood van sy kol­le­ga en vriend 'n groot skok. Hier is Hugo se huldeblyk aan An­dré:

Ver­stand en hart wil dit haas nie vat nie: An­dré S­tan­der, my reg­ter­hand en boe­sem­vriend, se wed­loop op aar­de is voltooi.

Dat dit juis nóú en op só 'n ma­nier moes ge­beur, laat mens met meer vrae as ant­woor­de. Nou deur­grond ons dit nie.

In ons uur van skok en ont­stel­te­nis is dit se­ker nie die bes­te tyd vir 'n be­hoor­li­ke be­pa­ling van wat ons al­les ver­loor het met die dood van An­dré S­tan­der nie.

Dat hy 'n groot leem­te laat in die Ge­or­ge­sport­ge­meen­skap is ge­wis.

Met An­dré se dood het ek 'n ka­me­raad ver­loor met wie ek week­liks, vir ses jaar lank, sy aan sy ge­mar­sjeer het.

Dis moei­lik om oor ie­mand te skryf wat mens só re­la­tief kort ge­ken het hoe­wel ons die spreek­woor­de­li­ke se­we sak­ke sout saam op­ge­ëet het. Maar ek glo ek kan son­der e­ni­ge ma­te van teen­spraak dié stel­ling maak: An­dré S­tan­der was 'n on­baat­sug­ti­ge vriend wat s­port met vol­ko­me toe­wy­ding ge­dien het.

Be­ne­wens sy op­reg­te be­lang­stel­ling in s­port het An­dré be­we­se er­va­ring ge­had wat geld nie kan koop nie, deeg­lik­heid en dryf­krag, nou­ge­set­te toe­wy­ding aan sper­tye en af­spra­ke, en al die in­stink­te en vaar­dig­he­de wat 'n spor­t­joer­na­lis maar kan be­geer.

Sy ken­nis en insigte, ad­vies en hulp het van hom 'n gedugte span­spe­ler ge­maak hoe­wel hy goed op eie hout­jie kon reg­kom. Tog het hy ver­kies om vir die span uit te draf.

Hy was op­reg, so­dat nóg vriend nóg vy­and ooit in twy­fel ge­laat was oor waar hul­le met hom staan. 'n S­ke­we woord oor ie­mand in sy of haar af­we­sig­heid het hy al­tyd ferm ge­smoor. Lo­jaal, toe­ge­wyd, be­trou­baar en koers­vas is van die kwa­li­tei­te waar­oor An­dré ruim be­skik het. Sy ka­rak­ter en lo­ja­li­teit aan men­se en sy be­gin­sels was on­kreuk­baar. Sy werk, ver­al wat klu­brug­by­en pad­wed­loop­uit­slae be­tref, was mees­al 'n on­be­ny­dens­waar­di­ge skof wat hy met die groot­ste toe­wy­ding en en­toe­si­as­me ver­vul het. En só - dalk on­we­tend - die druk groot­liks op 'n Maan­dag van my skou­ers ver­lig het.

Sy lief­de en toe­wy­ding aan sy vrou, kin­ders en klein­kin­ders is na­vol­gens­waar­dig en 'n voor­beeld van 'n in­ner­li­ke in­te­gri­teit vir al­mal met wie hy in sy daag­lik­se han­del en wan­del te doen ge­had het.

Daarom voel men­se mag­te­loos om troos­woor­de te spreek tot sy vrou, Mag­da, en die fa­mi­lie van kin­ders en klein­kin­ders en an­der ver­wan­te. Ge­or­ge se har­te gaan uit tot hul­le on­meet­li­ke ver­lies.

Sy vrou, Mag­da, se hulp en by­drae tot An­dré se voor­tref­li­ke diens aan die Ge­or­ge­sport­ge­meen­skap - en meer spe­si­fiek die Ge­or­ge He­rald se sport­blad­sye - moet geen­sins ge­ring ge­skat word nie. Ons in­ni­ge dank hier­voor.

Ek treur oor die heen­gaan van 'n le­wens­lan­ge vriend.

Ek, nee ons, het 'n men­sch ver­loor en die troos ont­wyk ons nog.

Fo­to: Dei­d­re Cloe­te

Só het die sport­ge­meen­skap van Ge­or­ge en die Suid-Kaap An­dré S­tan­der al­tyd ge­ken. Boek en pen in die hand be­sig om die pun­te­ma­kers en uit­slae neer te pen. In dié ge­val ‘n net­bal­wed­stryd by PW Botha-kol­le­ge waar hy ge­ma­tri­ku­leer het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.