Wa­ter­pyp­lyn na De Rust vol­tooi

Oudtshoorn Courant - - NUUS - HANNES VISSER

Die aan­lê van ‘n wa­ter­pyp­lyn van­af Nels­ri­vier na Blom­nek by De Rust is pas vol­tooi. Kon­trak­teurs het die af­ge­lo­pe drie maan­de vol­stoom ge­werk om die pyp­lyn van on­ge­veer 6 km te vol­tooi.

Vol­gens N­to­be­ko Mang­q­weng­q­we, woord­voer­der van die Oudts­hoor­n­mu­ni­si­pa­li­teit, is die kos­te van on­ge­veer R8,7 mil­joen be­taal met MIG-fond­se wat van­af die re­ge­ring ont­vang is en wat spe­si­fiek toe­ge­ken word vir die aan­bring van nu­we in­fra­struk­tuur. Die pyp­lyn pomp wa­ter van­af ‘n pomp­sta­sie na die re­ser­voir by Blom­nek om wa­ter te voor­sien in­dien wa­ter­voor­sie­ning aan De Rust on­vol­doen­de is.

Vol­gens Mang­q­weng­q­we kom die wa­ter uit boor­ga­te in die Ka­ma­nas­sie­ber­ge so­wel as boor­ga­te na­by Dys­sels­dorp. Die wa­ter word by ‘n sui­we­rings­aan­leg in Dys­sels­dorp be­han­del en dan na die pomp­sta­sie af­ge­voer van­waar dit na Blom­nek ge­pomp word. Die pyp­lyn is deel van die Klein-Ka­roo lan­de­li­ke wa­ter­voor­sie­ning­ske­ma. Wa­ter word voor­sien teen 210 li­ter per mi­nuut.

Twee kon­trak­teurs, JDM D­ril­ling van Jef­freys­baai en Mey­er Be­ton van Hei­del­berg het plaas­li­ke ar­bei­ders ge­bruik om die pyp­lyn te lê.

Fo­to’s: Hannes Visser

Roelf Jou­bert (links) van JDM D­ril­ling en Hans van der Lith by ‘n las­punt in die pyp.

Die pyp­lyn het vir on­ge­veer drie maan­de werks­ge­leent­he­de vir plaas­li­ke in­wo­ners ge­skep.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.