Hon­der­de be­soek Kan­go A­gri Ex­po

Oudtshoorn Courant - - NUUS - TISHA S­TEYN

Meer as 50 uit­stal­lers, wat hoof­saak­lik land­bou­diens­ver­skaf­fers in­sluit, het van­jaar deel­ge­neem aan die twee­de Kan­go A­gri Ex­po wat op Kam­na­tie­loop, Klein Ka­roo Saad­pro­duk­sie se proef­plaas, ge­hou is.

Die eer­ste Ex­po is ver­le­de jaar by die NG Kerk op S­choe­mans­hoek deur Kan­go­val­leie Boe­re­ver­e­ni­ging aan­ge­bied. Van­jaar se Ex­po, met meer as dub­bel die aan­tal uit­stal­lers op ‘n baie gro­ter ter­rein, het by Klein Ka­roo Saad­pro­duk­sie (KKSP) se jaar­lik­se er­ken­nings­ge­leent­heid vir saad­pro­du­sen­te aan­ge­haak.

Saad­pro­du­sen­te is as gas­te van KKSP ge­nooi om ook die Ex­po by te woon. Land­bou­ers - in­slui­tend die­ge­ne wat nie saad pro­du­seer nie - en le­de van die pu­bliek het ook die Ex­po by­ge­woon.

Be­sproei­ings­toe­rus­ting en -teg­no­lo­gie, nu­we voer­tuie, trek­kers en land­bou­toe­rus­ting, die­re­ge­sond­heids­pro­duk­te en -voe­ding, en plant­ge­sond­heids­pro­duk­te is uit­ge­stal en kos- en drink­goed­stal­le­tjies het ook flink be­sig­heid ge­doen.

Van die ver­skaf­fers se de­mon­stra­sies van saad­bed­voor­be­rei­ding met hul nu­we toe­rus­ting, het groot be­lang­stel­ling ont­lok.

Spuit­ka­li­bre­ring is de­mon­streer, en ve­te­raan­trek­kers het hul staal naas die mo­der­ne trek­kers met ‘n ploeg ge­wys.

“Die sa­me­wer­kings­oor­een­koms met Klein Ka­roo Saad­pro­duk­sie is ‘n wen­ner. Die bloot­stel­ling aan die land­bou­diens­ver­skaf­fers is uit­ste­kend, want hul­le het ‘n fo­rum soos hier­die no­dig om hul diens­te en pro­duk­te be­kend te stel.” sê Chris Bo­tha van Kan­go­val­leie Boe­re­ver­e­ni­ging.

Hy het die re­ë­lings van die Ex­po saam met Ko­bus T­heron, be­mar­kings­be­stuur­der van Klein Ka­roo A­gri en Su­san Bo­tha van Trap­suut­jies ge­tref. Trap­suut­jies is ‘n nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sie met die doel om men­se be­wus te maak van be­wa­rings­kwes­sies.

Vol­gens Bo­tha bied Kan­go­val­leie Boe­re­ver­e­ni­ging die Ex­po aan “om iets aan die boe­re te­rug te gee.

Die land­bou­ver­skaf­fers be­taal vir hul stal­le­tjies en daar­om is dit nie vir ons no­dig om ‘n toe­gangs­fooi te vra nie,” sê Bo­tha.

“Dit is lek­ker om in­for­meel op so­si­a­le vlak met die ver­skaf­fers en die boe­re te kom­mu­ni­keer,” sê T­heron.

“By ‘n ge­leent­heid soos hier­die praat ons met men­se se har­te.”

Fo­to’s: Tisha S­teyn

Die ex­po-ter­rein by Kam­na­tie­loop.

Land­bou­ers en be­lang­stel­len­des by ‘n de­mon­stra­sie van een van die uit­stal­lers.

Ko­bus T­heron van Klein Ka­roo A­gri (links) en Chris Bo­tha van Kan­go­val­leie Boe­re­ver­e­ni­ging het die Ex­po saam met Su­san Bo­tha van Trap­suut­jies ge­re­ël.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.