SJB lei jag­ters op

Oudtshoorn Courant - - SPORT -

Vyf­tien ju­ni­or jag­ters het hul eer­ste mo­du­le van die Suid-Kaap Jag­ters- en Be­wa­rings­ver­e­nin­ging (SJB) se CHASA­kur­sus vol­tooi.

Dit het op die Wou­ter de Vos-skiet­baan bui­te Klein-Brak­ri­vier plaas­ge­vind.

Hier­die eer­ste mo­du­le van die CHASA­kur­sus fo­kus op skie­top­lei­ding en die twee­de mo­du­le wat vol­gen­de jaar in die jag­veld aan­ge­bied word, sal op veld­ken­nis en ook ‘n jag van ‘n spring­bok in­sluit.

Met die in­trap­slag el­ke stu­dent in­di­vi­du­e­le e­va­lu­e­ring on­der­gaan aan­gaan­de ba­sie­se vuur­wa­pen­han­te­ring, as­ook skiet­ver­nuf met ‘n .22 LR. Die oe­fe­ning is aan die ein­de van die kur­sus her­haal en merk­waar­di­ge ver­be­te­ring be­merk.

Am­per 1 500 sko­te is af­ge­vuur om so­doen­de die stu­den­te ver­troud te maak met skiet­kuns uit ver­skil­len­de po­si­sies op rooi­bok­tei­kens, ghongs en be­we­gen­de tei­kens. ‘n Boslaan is ook op­ge­stel om ‘n wa­re jag­si­tu­a­sie voor te stel.

Op die Sa­ter­dag, 5 Ok­to­ber is oor­ge­ska­kel na .222- en .223-sen­ter­slag­ge­we­re. Om toe­la­ting te ver­kry tot mo­du­le twee moes die stu­den­te die voor­ge­skre­we skiet­toets op rooi­bok­tei­kens slaag. Vuur­wa­pen­vei­lig­heid, vei­li­ge han­te­ring van vuur­wa­pens, dis­si­pli­ne, vuur­wa­pen-in­stand­hou­ding, koel­tra­jek en die mon­te­ring van ‘n te­le­skoop was deel van die kur­sus.

Vir ver­de­re in­lig­ting kan Fer­mi Mey­er (072 444 8236) ge­kon­tak word. Die kur­sus word el­ke twee­de jaar aan­ge­bied vir ju­ni­or jag­ters.

SJB nooi al sy le­de en nie-le­de uit na die ge­wil­de ghong/span­skiet wat op 17 No­vem­ber plaas­vind op Aan­ge­naam na­by De Rust. Daar is on­der an­de­re ‘n ge­luk­strek­king ter waar­de van R12 800 op die spel. Voor­a­fin­skry­wings is nood­saak­lik. Stuur na­vrae na in­fo@suid­kaap­jag­ters.co.za

Matthys Lou­rens ty­dens sy skie­top­lei­ding.

Twee stu­den­te doen hul­le skie­top­lei­ding on­der die wa­ken­de oog van Wil­helm Ziets­man en Wou­ter Ma­rais.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.