Meer as 30 skry­wers deel hul­le pas­sie by Lees­fees

Oudtshoorn Courant - - NEWS - MARLENE MALAN

Die boek­ge­sprek­ke van meer as 30 skry­wers die af­ge­lo­pe na­week by die se­wen­de Prins Al­bert-lees­fees, het ge­wis­sel van me­moirs en ak­tu­a­li­teit, ge­skie­de­nis en po­li­tiek, tot mis­daad, dig­kuns en per­soon­lik­heid­stoor­nis­se.

En, elk van dié on­der­wer­pe is ewe goed ont­vang, met goeie by­wo­ning deur plaas­li­ke in­wo­ners so­wel as gas­te van el­ders.

Die skry­wers het van Vry­dag tot Son­dag op die dorp saam­ge­trek om van die top­pu­bli­ka­sies van 2018 te be­spreek. Die hoog­te­punt was die oor­han­di­ging van ’n kul­tuur­toe­ken­ning aan die ge­wil­de span­nings­ro­man­skry­wer De­on Mey­er deur die Wes-Kaap­se re­ge­ring, spe­si­fiek vir sy by­drae tot die skryf­kuns. Mi­nis­ter An­roux Ma­rais, mi­nis­ter van s­port en kul­tuur­sa­ke, het die toe­ken­ning aan hom oor­han­dig en ook die fees amp­te­lik ge­o­pen.

Mey­er, wie se jong­ste boek, Prooi, pas ver­skyn het, was by twee ge­sprek­ke be­trok­ke: Hy het aan sy me­despan­nings­ro­man­skry­wer Bet­ti­na Wyn­gaard meer oor sy le­we en skryf­loop­baan ver­tel, en saam met Mar­tin Steyn (Los­prys) en Jo Nel (Die hond wat op­hou blaf het) op­ge­tree om oor hul af­son­der­li­ke werk­wy­ses in dié spe­si­fie­ke gen­re te ge­sels.

Wyn­gaard se vol­gen­de span­nings­ro­man, Jag­ter, ver­skyn vroeg aan­staan­de jaar.

Dit was ook ‘n na­week van mu­siek, met die or­kes­te Ha­t­chet­man en Or­wel­ling­ton wat op­ge­tree het, die dig­ter­san­ger Jo­lyn P­hil­lips, Oom Hannes Coet­zee en ghoe­ma­dig­ter Loit Sôls, en rym­klet­sers van die Ho­ër­skool Zwart­berg.

Ty­dens die jeug­pro­gram het die jeug­skry­wers An­zil Kul­sen en Si­mon Bruin­ders aan­gry­pend ver­tel hoe hul­le deur dryf­krag en ge­loof in hul­self hul loop­baan ge­bou het, en die “per­for­man­ce poet” Gai­rey­ah F­re­de­ricks het ge­sê één mens, die dig­ter Di­a­na Fer­rus, se ge­loof in haar het haar ge­leer om in haar­self te glo. Jy is nooit die slag­of­fer van jou om­stan­dig­he­de nie, is haar le­wens­be­na­de­ring.

Van­jaar se Lees­fees is, vol­gens vroeë sta­tis­tiek, be­ter by­ge­woon as ooit. Vol­gens die or­ga­ni­seer­ders kan dit toe­ge­skryf word aan be­ter re­kla­me, beeld­bou­ak­sies en om­dat die fees goed ge­ves­tig is. Die ver­skui­wing van die fees na ‘n gro­ter fees­per­seel by die Prins Al­bert-skou­ter­rein was ook ‘n goeie be­sluit aan­ge­sien die nu­we ter­rein hom be­ter leen tot groot ge­ho­re.

Die fees is voor­heen ge­hou in die Jans Rau­ten­bach S­chouw­burg in die dorp, maar het dit ge­lei­de­lik ont­groei.

Voorts het van­jaar se fees vol­op te eet en te drink ge­bied, met mu­siek as ag­ter­grond om at­mos­feer te skep.

Die oog­merk was om men­se tuis te laat voel so­dat hul­le deel sal voel van ’n boe­ken-lees­er­va­ring, met die ge­leent­heid om per­soon­lik ken­nis te maak en saam te kui­er met hul ge­lief­koos­de skry­wers.

Op die ge­bied van toe­ris­me het die fees ook goed ge­vaar – by­kans el­ke moont­li­ke gas­te­huis en die ho­tel was vol­be­spreek.

En, elk van dié on­der­wer­pe is ewe goed ont­vang, met goeie by­wo­ning deur plaas­li­ke in­wo­ners so­wel as

gas­te van el­ders.

Die Prins Al­bert Vas­trap­pers (riel­dans­groep) het by die Lees­fees op­ge­tree.

(Die De Zal­ze-moor­de) (Nar­sis­te, psi­go­pa­te, stal­kers en sa­dis­te) Fo­to’s: Bar­ry Lam­precht.

Jo­han­nes de Vill­liers (links), praat met Ju­li­an Jan­sen en And­re le Roux ag­ter die mas­ker”.oor “die mens

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.