Streek­hof­da­tum vir be­weer­de die­we

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

Die paar­tjie wat Sep­tem­ber van­jaar met Ba­den­horst Slag­huis se geld en die bak­kie ver­dwyn het, se saak is Dins­dag na die streek­hof ver­wys. Land­dros Roelf Kon­sta­bel het die saak na 12 De­sem­ber uit­ge­stel.

Tam­my Wey­ers en F­ritz Ja­cobs is op 27 Sep­tem­ber op aan­klag­te van dief­stal en die ge­bruik van ‘n voer­tuig son­der die ei­e­naar se toe­stem­ming in Knys­na in heg­te­nis ge­neem.

Ja­cobs was vir vier maan­de voor die be­weer­de dief­stal ‘n werk­ne­mer van die slag­huis. Hy en Wey­ers het met R405 000 van die slag­huis se geld ver­dwyn na hy ver­on­der­stel was om dit te gaan bank.

Wey­ers is in Ok­to­ber op borg­tog van R2 000 vry­ge­laat op voor­waar­de dat sy by haar ou­ers sal bly en nie haar wo­ning tus­sen 06:00 en 18:00 ver­laat nie. Sy moet ook twee keer ‘n week by die po­li­sie­sta­sie aan­meld.

Ja­cobs se ma, Jo­han­na Oost­hui­zen, het in die borg­to­gaan­soek ge­tuig en ge­pleit dat hul­le seun nie op borg­tog vry­ge­laat word nie. Vol­gens haar suk­kel Ja­cobs ‘n ge­rui­me tyd met dwelms en het hy aan­vank­lik khat ge­bruik. Sy is ook van me­ning dat hy ‘n be­ter kans staan om bin­ne die tronk te re­ha­bi­li­teer as bui­te.

Tam­my Wey­ers en F­ritz Ja­cobs

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.