Kan­na­land wil on­der ad­mi­nis­tra­sie wees

Oudtshoorn Courant - - NEWS - LIE­ZL VAN NIEKERK

In­lig­ting wat ver­le­de week ont­vang is dat die bur­ge­mees­ter van die Kan­na­land­mu­ni­si­pa­li­teit, Mag­da­le­na Bar­ry, en on­der­bur­ge­mees­ter, P­hil­li­pus An­to­nie, hul be­dan­kings­brie­we in­ge­dien het, is die week be­ves­tig, maar die be­dan­kings is in­tus­sen te­rug­ge­trek. Al­bei is ANC-raads­le­de.

Vol­gens Ian Avontuur, woord­voer­der van die bur­ge­mees­ter se kan­toor, het Kan­na­land ver­le­de Vry­dag ‘n raads­ver­ga­de­ring ge­hou, maar die be­dan­kings was nie op die a­gen­da nie.

Die Oudts­hoorn Cou­rant het in Ok­to­ber be­rig dat Bar­ry en An­to­nie tug­stap­pe deur die ANC in die ge­sig staar om­dat hulle in weer­wil van die par­ty steeds met die DA-raads­le­de in Kan­na­land saam­werk. T­wee b­rie­we van die ANC se pro­vin­si­a­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee waar­in Bar­ry en An­to­nie aan­ge­sê is om uit hulle pos­te te be­dank is deur die t­wee ge­ïg­no­reer.

Hulle is reeds in Mei­maand skrif­te­lik op­drag ge­gee om hulle sa­me­wer­king met die DA te staak.

Kan­na­land se raad is tans saam­ge­stel uit dié t­wee ANC-raads­le­de, t­wee DA-le­de en drie I­co­sa-le­de. Sou die sa­me­wer­king tus­sen DA en ANC skip­breuk ly sal I­co­sa soos in die ver­le­de weer die sep­ter in Kan­na­land swaai.

Vol­gens Avontuur het die raad een­pa­rig be­sluit om die Wes-Kaap­se re­ge­ring te ver­soek om Kan­na­land on­der ad­mi­nis­tra­sie te plaas.

By na­vraag oor die aan­soek om ad­mi­nis­tra­sie het Ja­mes-B­rent S­ty­an, woord­voer­der van An­ton B­re­dell, Weskaap­se mi­nis­ter van plaas­li­ke re­ge­ring en om­ge­wing­sa­ke, Woens­dag be­ves­tig dat die ver­soek ont­vang is. Ter­wyl dit teen gis­ter nie met S­ty­an be­ves­tig kon word nie, is daar in an­der me­dia be­rig dat B­re­dell wel te ken­ne ge­gee het dat ‘n ka­bi­nets­be­sluit ge­neem is om die ad­mi­nis­tra­sie­pro­ses te be­gin.

Daar sou reeds op 7 Ju­nie ‘n raads­ver­ga­de­ring in Kan­na­land plaas­vind, waar­ty­dens ‘n be­sluit oor ad­mi­nis­tra­sie voor­ge­lê sou word. Die ver­ga­de­ring is eg­ter ‘n uur voor die tyd af­ge­stel.

Mag­da­le­na Bar­ry, Kan­nalnd se bur­ge­mees­ter.

P­hil­li­pus An­to­nie, on­der­bur­ge­mees­ter van Kan­na­land.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.