MTO be­paal tans brand­ska­de

Oudtshoorn Courant - - NEWS - TISHA STEYN

Die bran­de wat meer as 90 000 ha berg­grond ver­nie­tig het, was gro­ten­deels tot die Ou­te­ni­qua­ber­ge be­perk en ge­bie­de wat deur­ge­loop het, be­hoort hoof­saak­lik aan die staat, naam­lik die de­par­te­ment van land­bou, see­vis­se­rye en bos­bou (DAFF), waar­van ‘n groot deel deur MTO (Moun­tain To O­ce­an) se plan­ta­sies be­slaan word.

“MTO is nog besig om die om­vang van die ska­de vas te stel wat deur die on­lang­se bran­de ver­oor­saak is, en dit is nog nie se­ker hoe­veel hek­taar plan­ta­sies in die slag ge­bly het nie,” sê Tashne Singh, woord­voer­der vir MTO.

Die MTO-plan­ta­sies wat tus­sen Ri­vers­dal en T­sitsi­kam­ma in die slag ge­bly het, sluit Hom­ti­ni, Gar­cia, Buf­fels­nek, Berg­plaas, Jon­kers­berg, Wi­tels­bos en Lot­te­ring in. Heel­wat den­ne­plan­ta­sies, waar­van die hout vir bou­werk en hei­ning­pa­le ge­bruik word, het in die slag ge­bly.

As ge­volg van die bran­de gaan daar van­self­spre­kend min­der bo­me vir ver­wer­king be­skik­baar wees. “Op die oom­blik is kon­trak­teurs besig om bo­me te oes, maar die om­vang van die uit­wer­king op die bos­bou­en bou­be­dryf sal eers met­ter­tyd be­paal word.” MTO is besig om vas te stel wat­ter plan­ta­sies die erg­ste ska­de ge­ly het en wat­ter eer­ste ge­oes moet word. Dit is eg­ter nog nie se­ker hoe­veel plan­ta­sies ge­brand het en wat die ska­de in rand en sent gaan be­loop nie. “Nie al die bo­me kan ge­oes word nie, want som­mi­ge is nog te jonk en k­lein (jon­ger as 10 jaar oud) om ge­oes te word, ter­wyl an­der te erg deur die brand be­ska­dig is.”

Na­dat die bo­me wat ge­brand het ge­oes is, sal die grond voor­be­rei word so­dat nu­we saai­lin­ge ge­plant kan word. “Ons het reeds nu­we saai­lin­ge be­stel om te her­plant in ge­bie­de waar ons lang­ter­myn kon­trak­te het.”

“Dit sal lank vat voor­dat die han­ge van die Ou­te­ni­qua­ber­ge weer lo­wer­groen is,” sê Singh. “Bo­me moet eers 10 tot 15 jaar oud wees voor­dat hulle die land­skap ver­an­der; hulle word eers ge­oes wan­neer hulle so­wat 25 jaar oud is.” Van die kon­trak­te kom in 2020 tot ‘n ein­de. “Om­dat MTO ‘n ver­ant­woor­de­li­ke maat­skap­py is, sal ons se­ker maak die ge­bie­de wat ons ver­laat, is skoon van uit­heem­se plan­te­groei en ge­re­ha­bi­li­teer soos in ons oor­een­koms met DAFF.”

Hoe­veel vo­ëls en wild soos bos­bok­ke en bos­var­ke oor is, kon nog nie be­paal word nie. “Om­dat die vuur oor so ‘n groot ge­bied ver­sprei het, moet ‘n mens aan­vaar dat wild­le­we in die slag ge­bly het. Maar ge­luk­kig bly daar al­tyd stuk­kies bos oor in klo­we of langs ri­vie­re en ho­pe­lik kon van die diere be­tyds daar­heen vlug so­dat hulle met­ter­tyd weer kan aan­was.”

Fo­to: Her­man Pie­ters

Die Ou­te­ni­qua­ber­ge is in lan­fer ge­hul.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.