DKD-le­de ver­eer vir diens

Oudtshoorn Courant - - NEWS - GAR­NETT WI­COMB

“Dit is nie ‘n ge­wo­ne werk om ‘n be­waar­der te wees nie. Dis ‘n span­nings­vol­le werk.”

So het N­di­le­ka Booi, Suid-Kaap­se a­re­a­kom­mis­sa­ris van die de­par­te­ment van kor­rek­tie­we diens­te (DKD), ty­dens die jaar­lik­se Ka­roo­streek Wen­ner­s­toe­ken­nings­aand van die DKD in die Oudts­hoorn-bur­ger­sen­trum ge­sê.

Die glans­ge­leent­heid is by­ge­woon deur die bur­ge­mees­ter van Oudts­hoorn, Co­lan Syl­ves­ter, die hoof van Kor­rek­tie­we Diens­te Ka­roo­streek, P­hil­lip Busch en kor­rek­tie­we be­amp­tes van Oudts­hoorn, La­di­smith, Beau­fort-Wes en Prins Al­bert.

Sy het al­le kor­rek­tie­we be­amp­tes ge­loof vir die on­baat­sug­ti­ge diens wat hul­le le­wer.

“Nie­mand word ge­nooi om die werk te doen nie en be­amp­tes se po­gings is nie on­ge­siens nie. Die om­ge­wing is vy­an­dig daar bin­ne,” het Booi ge­sê.

Vol­gens haar is dit on­ge­luk­kig nie vir al­mal moont­lik om oor die fees­tyd met va­kan­sie te gaan nie. “Ons het ‘n ver­ant­woor­de­lik­heid om oor­tre­ders hof toe te neem en ook daag­liks kos te gee.”

Lang­diens­ser­ti­fi­ka­te is by die ge­leent­heid aan ‘n groot aan­tal be­amp­tes oor­han­dig vir 10-, 20-, 30- en 40-jaar ge­troue diens as­ook ‘n ser­ti­fi­kaat van waar­de­ring aan die Oudts­hoorn-mu­ni­si­pa­li­teit.

Van­jaar se on­der­skeie

wen­ners is:

Bes­te tak: Oudts­hoorn Kor­rek­sies Do­ne­vin le Roux

Bes­te kom­po­nent: Oudts­hoorn Maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling - Doc S­kosa­na Bes­te een­heid: La­di­smith

Mees ge­dis­si­pli­neer­de be­amp­te: Yo­lan­da No­vem­ber (La­di­smith)

Bes­te op­ko­men­de be­amp­te: Ja­co­mi­na Hen­dricks. (Prins Al­bert)

Bes­te kor­rek­tie­we be­amp­te: Lo­ren­co Gel­lant. (Oudts­hoorn Me­di­um A) S­port­toe­ken­nings: Ru­dy Mort­lock (gholf), R Campher (rug­by), A Ma­zom­ba (sok­ker) en HS Mckay (hen­gel)

Fo­to: Gar­nett Wi­comb

Lo­ren­zo Gel­lant, bes­te kor­rek­tie­we be­amp­te van die jaar, saam met bur­ge­mees­ter, Co­lan Syl­ves­ter, en me N­di­le­ka Booi, Suid-Kaap­se a­re­a­kom­mis­sa­ris.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.