Kan­na­land nou on­der ad­mi­nis­tra­sie

Oudtshoorn Courant - - NEWS - HANNES VISSER

Die pro­ses om die Kan­na­land­mu­ni­si­pa­li­teit on­der ad­mi­nis­tra­sie te plaas, is af­ge­han­del en ‘n ad­mi­nis­tra­teur is reeds aan­ge­stel. In re­ak­sie op ‘n na­vraag aan mi­nis­ter An­ton B­re­dell, mi­nis­ter van plaas­li­ke re­ge­ring en om­ge­wing­sa­ke, het Ja­mes-B­rent S­ty­an be­ves­tig dat die mu­ni­si­pa­li­teit amp­te­lik on­der ad­mi­nis­tra­sie is. Dit volg na­dat die pro­vin­si­a­le ka­bi­net teen die ein­de van ver­le­de jaar ‘n be­sluit ge­neem het om Kan­na­land on­der ’n ar­ti­kel 139(5) (c ) ad­mi­nis­tra­sie te plaas. Vol­gens B­re­dell be­hels ad­mi­nis­tra­sie die aan­stel van ‘n ad­mi­nis­tra­teur wat voort­aan ver­ant­woor­de­lik sal wees vir die im­ple­men­te­ring van ‘n goed­ge­keur­de fi­nan­si­ë­le her­stel­plan vir Kan­na­land.

“Die Kan­na­land-raad sal nie ont­bind word nie, maar sal steeds wet­ge­wen­de en uit­voe­ren­de mag­te be­hou wat nie deur die ad­mi­nis­tra­teur oor­ge­neem sal word vir die doel­ein­des van die fi­nan­si­ë­le her­stel­plan nie,” het hy ge­sê.

Die de­par­te­ment van plaas­li­ke re­ge­ring het ver­le­de jaar ‘n ver­soek van die stads­raad van Kan­na­land ont­vang om die mu­ni­si­pa­li­teit on­der fi­nan­si­ë­le ad­mi­nis­tra­sie te plaas.

Vol­gens B­re­dell het die nu­we raad wat in 2016 ver­kies is as’t wa­re ‘n “ban­krot dorp­ge­ërf”en­voer­hul­le­se­dert­dien‘n wor­stel­stryd om fi­nan­si­eel die mas op te kom. In 2016 het die mu­ni­si­pa­li­teit ‘n skuld­las van R37,5 mil­joen ge­had en die bank­re­ke­ning was met R1,8 mil­joen oor­trok­ke. Die dorp het ook ge­vaar ge­loop om krag­toe­voer te ver­loor as ge­volg van meer as R12 mil­joen skuld aan E­s­kom.

B­re­dell het be­ves­tig dat ‘n on­der­soek tans teen die vo­ri­ge o­wer­heid wat die dorp be­stuur het, aan die gang is. Hy het ge­sê dat die be­sluit om ad­mi­nis­tra­sie toe te pas nie lig­te­lik op­ge­neem word nie en al­tyd in die bes­te be­lang van in­wo­ners is.

Voor die plaas­li­ke ver­kie­sing in 2016 was die dorp on­der die meer­der­heids­be­stuur van die In­de­pen­dent Ci­vic Or­ga­ni­sa­ti­on of South A­fri­ca (I­co­sa) on­der bur­ge­mees­ter­skap van Jef­frey Don­son. Na die 2016 ver­kie­sing het die mags­po­si­sie ver­skuif toe die DA en ANC, elk met twee se­tels, ‘n nie-amp­te­li­ke sa­me­wer­kings­oor­een­koms ge­sluit het en die mag weg­ge­neem het van I­co­sa se drie se­tels.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.