Ran­gers ver­eer spe­lers

Oudtshoorn Courant - - SPORT -

“Jul­le kan trots wees op die ma­nier waar­op die klub se be­stuur tans be­sig is om die klub met uit­ste­ken­de ad­mi­nis­tra­sie na ho­ër hoog­tes te voer; en jul­le moet nooit dat om­stan­dig­he­de jul dro­me kort­wiek nie.”

So het Man­di­makhle Ma­ti­ka van die de­par­te­ment kul­tuur­sa­ke en sport, ty­dens die klub se 40ste jaar­lik­se prys­uit­de­ling ge­sê.

Ma­ti­ka was ook die gas­spre­ker by die ge­leent­heid wat by Club Oa­sis in Dys­sels­dorp ge­hou was.

Die klub het ver­le­de jaar s­legs vier van sy 17 wed­stry­de ver­loor, en in die pro­ses 80 drieë ge­druk. Dys­sels­dorp is tans die se­wes­kam­pi­oe­ne as­ook die A- en B-span­ne se li­ga-kam­pi­oe­ne in die Ka­roo-streek.

Vol­gens die voor­sit­ter van die klub, An­dries Ja­cobs, word die klub se suk­ses­se op drie be­lang­ri­ke pi­la­re ge­skoei wat die be­stuur, spe­lers en sy ge­troue on­der­steu­ners in­sluit.

Die bal­jog­gies, tel­ling­hou­ers en die nood­hulp- en baan-be­amp­tes is ook vir hul by­drae ge­du­ren­de die sei­soen be­dank.

Spe­lers ver­eer:

Be­an­dré Bo­tha (S­port­man van die jaar) S­ha­vand­re Le­wis (Mees be­lo­wen­de spe­ler, Bes­te se­wes­spe­ler en Spe­lers se spe­ler van die jaar)

O­ni­vag­ho De Jongh (Nu­we­ling van die sei­soen)

Dar­ryl de Vil­liers (Mees ont­wik­ke­len­de spe­ler en Mees­te drieë deur ‘n B-span voor­spe­ler)

Chris Jaf­tha (Mees toe­ge­wy­de spe­ler) Chris Prins (Bes­te B-span voor­spe­ler) Da­nie­lo An­to­nie (Bes­te B-span ag­ter­spe­ler en Mees­te pun­te aan­ge­te­ken vir die B-span)

And­re F­re­de­ricks (Bes­te A-span voor­spe­ler)

Don­nie Ma­ko­nie (Mees­te drieë vir die A-span)

Ar­nold Claas­en (Af­rig­ter toe­ken­ning ) E­ric Campher (Mees­te drieë deur ‘n A-span voor­spe­ler en die af­rig­ter se Spe­ler van die jaar)

Da­ves­ti­ne E­sau (Mees­te pun­te vir die A-span)

S­tig­ters­le­de wat ver­eer is

Ja­ko­bus Wa­ge­naar (e­re­pre­si­dent) Pie­ter S­choe­man (on­der­voor­sit­ter) Da­ni­ël Kock (trus­tee) Jo­han­nes B­rie­kwa.

Oe­fen­tye

Vol­gens die klub se af­rig­ter, Ar­nold Claas­sen, be­gin Dys­sels­dorp Ran­gers­rug­by­klub se amp­te­li­ke oe­fe­nin­ge op 15 Ja­nu­a­rie. “Nu­we le­de is al­tyd wel­kom om by die klub aan te sluit,” het hy ge­sê.

P­ho­to Wynd­ham E­werts

From the left is Chris Booy­sen (chai­r­per­son of Har­le­quins), Ko­bus Rank (he­ad co­ach) and Ir­vin van Wyk (di­rec­tor of Har­le­quins).

Be­and­re Bo­tha

Fo­to’s ver­skaf

Dar­ryl de Vil­liers

Fo­to’s ver­skaf

S­ha­vand­re Le­wis

E­ric Campher

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.