Amp­te­naar sterf aan Co­vid-19

Oudtshoorn Courant - - NEWS -

‘n Twee­de per­so­neel­lid van die Oudts­hoor­n­mu­ni­si­pa­li­teit het sy le­we weens Co­vid-19 ver­loor.

Do­no­van le Roux (47), ‘n wets­toe­pas­ser van die mu­ni­si­pa­li­teit is Sa­ter­dag in die Ge­or­ge-hos­pi­taal oor­le­de.

Le Roux het in Fe­bru­a­rie 2013 by die mu­ni­si­pa­li­teit be­gin werk.

Pa­trick Jor­daan, hoof van die ver­keers­de­par­te­ment en wets­toe­pas­sers, het in ‘n ver­kla­ring ge­sê Le Roux is op 25 Au­gus­tus in die Ge­or­ge-hos­pi­taal op­ge­neem na hy ge­sê het dat hy nie lek­ker voel nie. “Sy dood is ‘n ge­wel­di­ge ver­lies vir die mu­ni­si­pa­li­teit en die wets­toe­pas­sers. Ons het ‘n be­trou­ba­re, eer­li­ke per­soon met ‘n fan­tas­tie­se ka­rak­ter ver­loor. Hy was ‘n y­we­ri­ge wer­ker en sy kol­le­gas het sy be­skeie per­soon­lik­heid be­won­der.” Chris Ma­cP­her­son, uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter van die mu­ni­si­pa­li­teit het Le Roux se vrou, Ni­co­le­ne, en die kin­ders s­terk­te toe­ge­wens. Sy be­graf­nis is Sa­ter­dag 11:00 by sy huis.

Do­no­van le Roux (47)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.