Hof­be­vel vir be­slag­leg­ging op Ra­bie-eg­paar se ba­tes

Oudtshoorn Courant - - NEWS - GARNETT WICOMB

Die Na­si­o­na­le Ver­vol­gings­ge­sag (NVG) het in­ge­vol­ge ‘n hof­be­vel ‘n ku­ra­tor bo­nis aan­ge­stel om be­slag te lê op die ba­tes van ‘n eg­paar van Oudts­hoorn, Mar­thi­nus en Jo­han­na Ra­bie, wat te­reg­staan op 34 klag­tes van be­drog waar­by mil­joe­ne ran­de be­trok­ke is.

Die staat be­weer dat Mar­thi­nus Ra­bie, ‘n voor­ma­li­ge teg­ni­kus in diens van die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou by die Oudts­hoorn-proef­plaas, sy vrou se t­wee be­slo­te kor­po­ra­sies, At­ta­qua en G­wai­ing Ont­wik­ke­lings, tus­sen 2006 en 2008 be­voor­deel het met die toe­ken­ning van ten­ders. Hul­le het hul­self daar­deur, vol­gens die staat, on­reg­ma­tig ver­ryk en be­guns­tig­des be­na­deel.

Mar­thi­nus ont­ken dat hy fi­sies be­trok­ke was by pro­jek­te van sy vrou. So by­voor­beeld ont­ken hy die ge­tui­e­nis van ‘n pa en seun van Mat­jies­ri­vier, Der­mor­ney en Jo­han Wicomb, dat hy hul­le met die staat se voer­tuig van­af die Oudts­hoorn-proef­plaas na Zo­ar ver­voer het waar hul­le vir At­ta­qua ge­werk het.

Voorts ont­ken hy dat hy o­lyf­boom­pies by Ho­ër­skool La­di­smith aan­ge­plant het, ter­wyl sy vrou nie eens teen­woor­dig was nie. Hy ont­ken ook dat hy an­der amp­te­na­re van die de­par­te­ment weg­ge­hou het van die pro­jek.

Die NVG het Alon Ko­wen van Pu­re Ca­pi­tal, as ku­ra­tor aan­ge­stel wat nou be­slag kan lê op die eg­paar se ba­tes han­gen­de die uit­slag van die saak wat nou reeds ja­re voort­sleep. In­dien die staat suk­ses­vol is met ‘n skul­dig­be­vin­ding, sal die ei­en­dom waar­op be­slag­ge­lê is, ver­koop word en die op­brengs in die K­ri­mi­ne­le Ba­te Her­win­nings­re­ke­ning (CA­RA), ‘n spe­si­a­le re­ke­ning bin­ne die Na­si­o­na­le In­kom­ste­fonds (NRF) in­be­taal word.

In­dien die staat on­suk­ses­vol is, sal die ba­tes aan die be­skul­dig­des te­rug­be­sorg word.

Die saak word deur streek­land­dros Da­niel Boks aan­ge­hoor en is met die be­skul­dig­des se laas­te ver­sky­ning t­wee we­ke ge­le­de, tot 9 Ok­to­ber uit­ge­stel na­dat hul­le die man­daat van hul regs­ver­teen­woor­di­ger tot dus­ver, Gi­de­on Ba­den­horst, be­ëin­dig, en ‘n nu­we regs­man, Hen­ry van B­re­da, aan­ge­stel het.

Die t­wee is op waar­sku­wing vry­ge­laat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.