Polokwane Observer

Desiree bederf seniors van Martha Hofmeyr

- Barry Viljoen

Verlede Woensdag was ‘n besondere geleenthei­d vir Demokratie­se Alliansie (DA) parlements­lid Desiree van der Walt toe sy ‘n verrassing­sbesoek by Martha Hofmeyr Tehuis afgelê het en die senior burgers en personeel met verversing­s en drinkgoed bederf het.

Van der Walt, wat vergesel is deur Polokwane wyksraadsl­ede, Mariette Pretorius en Androë Botha, het nie net haar 66ste verjaardag gevier nie, maar dit ook gedoen by Martha Hofmeyr, waar sy gebore is toe dié inrigting as ‘n kraaminrig­ting bedryf is.

“Ek het 10 jaar gelede ook die tehuis op my verjaardag besoek,” vertel Van der Walt terwyl sy kaartjies wat haar ma tydens haar geboorte ontvang het, rondwys.

Van der Walt was die eerste vrou in

Ek het 10 jaar gelede ook die tehuis op my verjaarsda­g besoek.

Limpopo wat ‘n parlements­lid geword het en het haar politieke loopbaan as munisipale raadslid in Johannesbu­rg begin en later in Tzaneen in die raad gedien.

“Eis jou regte op,” sê Van der Walt en voeg by dat haar werk uitdagend maar aangenaam is wanneer mens jou gemeenskap in jou hart dra.

 ?? ?? DA parlements­lid Desiree van der Walt en Polokwane wyksraadsl­ede Mariette Pretorius en Androë Botha kuier saam met die seniors by Martha Hofmeyr Tehuis.
DA parlements­lid Desiree van der Walt en Polokwane wyksraadsl­ede Mariette Pretorius en Androë Botha kuier saam met die seniors by Martha Hofmeyr Tehuis.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa