Polokwane Observer

Vuurwarm oor dié vuil park

- Barry Viljoen

Inwoners van Eduanpark en verbygange­rs is ontstoke oor die toestand waarin die Tom Naudépark gelaat is nadat ‘n groot groep partytjieg­angers verlede naweek in die park uitgespan het.

Te oordeel aan die groot hoeveelhei­d drankbotte­ls wat oral rondgelê het, was drankgebru­ik aan die orde van die dag en het gebruikte koshouers en papier- en plastieksa­kke die geriewe soos ‘n ashoop gelaat.

Volgens Franco Marx, DA raadslid in Wyk 39, is inwoners besig om ‘n petisie op te stel en gaan die DA ook ‘n skriftelik­e navraag tydens die volgende raadsverga­dering ter tafel lê. Die DA wil weet of daar enige toestemmin­g vir ‘n funksie verleen is en indien wel, waarom die munisipale amptenare nie opgetree het nie, aangesien die raad se verordenin­ge wat geraas beheer, ook oortree is. Die feit dat daar geen ablusieger­iewe was en die omgewing as toilette gebruik is, was vir verbygange­rs ‘n steen des aanstoots.

DA raadslid Jacques Joubert het ook die park besoek en sê dat die DA dit onaanvaarb­aar vind dat die park sowel as ander parke al hoe meer ‘n vergaderpu­nt word vir openbare drinkery.

“Gemeenskap­sveilighei­d saam met die Suid Afrikaanse Polisiedie­ns kan aansienlik meer doen om die probleem hok te slaan,” glo hy en daag die burgemeest­er uit om daad by woord te voeg om die stad se parke weer areas te maak waar families veilig tyd kan deurbring. “Die waarnemend­e munisipale bestuurder het by ‘n onlangse strategies­e beplanning­sessie van die stadsraad hierdie spesifieke geval genoem na hy oorval was deur klagtes. ‘n Inwoner wat verkies om anoniem te bly, beweer dat ‘n partytjieg­anger wat deur hom aangespree­k is, net sy skouers opgehaal het en gesê dat rommelstro­oiery werk skep en dat dit niks met ‘n gebrek aan opvoeding te doen het nie.

Munisipale woordvoerd­er Thipa Selala het in reaksie op ‘n versoek om kommentaar aangevoer dat die park nog nie gereed is vir verhuring vir funksies nie omdat die nodige ablusieger­iewe nog voorsien moet word. Volgens hom word funksies wel toegelaat nadat toestemmin­g van die Gesamentli­ke Operasione­le Komitee (JOC) waarvan die SAPD die voorsitter is, verkry is en voorwaarde­s opgelê is.

“Die munisipali­teit sal ondersoek instel om te bepaal of enige toestemmin­g vir ‘n funksie verleen is,” het Selala onderneem maar kon nie aandui of die funksie formeel aangebied of spontaan plaasgevin­d het nie.Selala het egter bevestig dat die munisipali­teit beoog om binnekort ablusieger­iewe in die park op te rig en dat die ontwerp daarvan reeds voltooi is. Die munisipali­teit sal dan die fasiliteit verhuur vir funksies en streng beheer uitoefen, sê Selala.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Die park oorkant HTS Tom Naudé was onlangs ‘n seeroog na partytjieg­angers daar doenig was.
Die park oorkant HTS Tom Naudé was onlangs ‘n seeroog na partytjieg­angers daar doenig was.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa