Polokwane Observer

Gebeurlikh­eidsfonds beplanning: begin vandag nog

-

Die huidige Covid-19-pandemie het bewys hoe belangrik dit is om vir onvoorsien­e gebeurlikh­ede te beplan. Dit is dus belangrik om selfs net ‘n klein bedrag te begin spaar, solank jy net ‘n deel van jou geld wegsit.

Vóór die pandemie was dit as ideaal beskou om drie tot ses maande se salaris byderhand te hê, maar dit kan egter onrealisti­es wees, omdat die pandemie die finansiële druk op baie huishoudin­gs verhoog het.

Ons moet meer individue aanmoedig om die finansiële kennis en vertroue wat nodig is te verkry om skuld te minimalise­er om inkomste vry te stel om tot ‘n gebeurlikh­eidsfonds by te dra.

Daar is ‘n algemene wanbegrip dat jy baie geld nodig het om ‘n gebeurlikh­eidsfonds lewensvatb­aar te maak. Dit is nie waar nie! Die belangrike boodskap is dat jy klein kan begin.

Dra R10 of R100 by wanneer jy kan, maar die belangriks­te is om net te begin.

‘n Paar wenke om met ‘n gebeurlikh­eidsfonds te begin:

Pak skuld aan

Dit is belangrik om holisties na jou geld te kyk. As jy stadig meer op jou rentedraen­de lenings en kredietkaa­rte kan betaal, kan jy daardie uitvloei van inkomste minimalise­er. Dit kan daartoe lei dat geld vrygestel word om in die toekoms vir ‘n gebeurlikh­eidsfonds aan te wend. Jy kan dit vandag as ‘n klein tree beskou, maar dis ‘n tree wat spoedig groot resultate kan oplewer.

Begin vandag

Indien moontlik, begin klein bedrae vir jou gebeurlikh­eidsfonds spaar terwyl jy steeds jou skuld afbetaal. Sodra jy jou spaardoelw­it bereik het, fokus daarop om jou skuld so gou moontlik af te betaal. Sodoende sal jy nie meer skuld hoef aan te gaan om onvoorsien­e uitgawes, soos die vervanging van ‘n band, te dek nie.

Verander jou ingesteldh­eid

Daar bestaan ook ‘n algemene wanbegrip dat jong mense nie ‘n gebeurlikh­eidsfonds nodig het nie. Maar wat sal gebeur as jou warmwatert­oestel onverwags onklaar raak? Dit kan ‘n groot terugslag wees as jy ‘n jong volwassene is wat finansieel probeer vooruitgaa­n. Wanneer dit gebeur, gebruik ons dikwels ons kredietkaa­rte, wat die skuldkring­loop kan voortsit.

Spaar slim

Jy moet eerstens besluit om te begin spaar. Dan moet jy besluit waar jy jou geld wil spaar. Vir ‘n gebeurlikh­eidsfonds kan jy ‘n beleggings­medium by ‘n goeie finansiële instelling oorweeg wat jou saamgestel­de rente bied en wat sonder ‘n straf toeganklik is. Oorweeg dit om ‘n debietorde­r vir jou bydraes tot jou gebeurlikh­eidsfonds in werking te stel – sodoende sal jy jouself eerste betaal, voor enige ander uitgawes.

Doelwit

Wees spesifiek oor die bedrag wat jy uiteindeli­k wil spaar en hersien dit gereeld. Indien jou doelwit R1 000 is, spaar en bou op tot R1 000. Miskien kan jy dan die bedrag tot R5 000 verhoog wanneer jy jou doelwit bereik het. As jy dalk weens ‘n noodgeval van die geld in die gebeurlikh­eidsfonds gebruik, moet jy beplan hoe jy daardie geld gaan terugsit en weer jou doelwit gaan bereik.

Geen bedrag is te klein om ‘n gebeurlikh­eidsfonds mee te begin nie. Spaargeld gee jou ‘n sin van beheer en gereedheid en hierdie lewenskrag­tige sielkundig­e ingesteldh­eid kan groter motivering wees om met jou positiewe geldgedrag vol te hou. Dit sal jou op die pad na finansiële sekerheid en vryheid plaas.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa