Public Eye (South Africa)

Child and Family Welfare need your assistance

-

The Child and Family Welfare is trying to locate the natural father of Ayabonga Mazibuko and Nondumibo Mazibuko. Their mother was Nonhlanhla Happiness Mazibuko who died in 2022. Anyone with informatio­n kindly contact Nobuhle Madlala on 033 342 8971.

The Child and Family Welfare is trying to locate the natural parents of Nompumelel­o Mbuyisa. The mother is Simphiwe Mbuyisa and the natural father is Jabulani Mbuyisa. Anyone with informatio­n kindly contact Thembi Zondi on 033 342 8971.

The SAVF Social Services in Pietermari­tzburg is currently looking for the whereabout­s of the natural parents (residing in Durban) of Lakshanya Sewparsad. Anyone with informatio­n on their whereabout­s to kindly contact Ms V Haridass on 033 342 1229.

The SAVF Social Services in Pietermari­tzburg is currently looking for the whereabout­s of Ayanda Kheswa (mother) of

Siyamthand­a Kheswa. Anyone with informatio­n on her whereabout­s to kindly contact Ms S Sibisi on 033 342 1229. The SAVF Social Services in Pietermari­tzburg is currently looking for the whereabout­s of the natural parents of Khetelo and Sphiwe Madondo. Anyone with informatio­n on their whereabout­s to kindly contact Ms V Zondi on 033 342 1229. The SAVF Social Services in Pietermari­tzburg is currently looking for the whereabout­s of the natural parents of Thandeka Mkhize. Anyone with informatio­n on their whereabout­s to kindly contact Ms V Zondi on 033 342 1229. Sicela ukufuniswa ubaba ka- Zondi Nzuzo Ziphezinhl­e. Igama likamama ngu Yolanga Zondi ohlala endaweni yakwa- Mpande Elanskop. Onolwazi Sicela athintane nosonhlala­kahle Ms

N.P Thusi kulenombol­o 033 3421229 okanye afike emahhovisi ESAVF Social Services 408 Prince Alfred Street, Pietermari­tzburg.

 ?? ??

Newspapers in English

Newspapers from South Africa