Groen hart van die stad

Voor ons ons oë uit­vee, sluit die sko­le vir die De­sem­ber­va­kan­sie. As jy bin­ne­kort’ n kon­fe­ren­sie, jaar eind ge­sel­lig­heid, spe­si­a­le vie­ring of ’n weg­breek moet re­ël, is T­ha­ba Eco Ho­tel and Spa die ant­woord

Rooi Rose - - INHOUD - Deur MARIETTE SNY­MAN

Net suid van Jo­han­nes­burg, in die K­lip­ri­viers­berg Na­tuur­re­ser­vaat, draai jy uit Im­pa­la­weg by die T­ha­ba Eco Ho­tel and Spa in. Jy ver­wag nie reg­tig ’n rus­ti­ge, groen land­skap slegs twin­tig mi­nu­te van die mid­de­stad met sy hoë ge­boue en dol­le ge­jaag nie, maar dis wat jy kry – met se­bras, swart­wil­de­bees­te en an­der vlak­te­wild, ’n groot ver­skei­den­heid vo­ël­soor­te, in­heem­se plan­te en al.

Dié mooi stuk­kie Ho­ë­veld is nie net be­doel vir men­se wat ’n slag­gie wil kom ont­span nie, maar ook vir kon­fe­ren­sies, kor­po­ra­tie­we ge­sel­lig­he­de, vie­rings, her­den­kings, trou­es en ma­triek­af­skeid s­ge­leent­he­de. By die T­ha­ba Eco Ho­tel tel die klein din­ge­tjies, soos gra­tis Wi-Fi en bat­te­ry-aan­ge­dre­we gholf­kar­re­tjies wat gas­te kos­te­loos ver­voer. Die ho­tel is in 2016 so­wel as 2017 met die Li­li­ze­la Toe­ris­te toe­ken­ning vir die bes­te vier ster­ho­tel ver­blyf in Suid-A­fri­ka be­kroon. GE­SEL­LIG­HE­DE Die sterk klem op goeie diens sluit die re­ël van ge­sel­lig­he­de van e­ni­ge groot­te in.

Vir kon­fe­ren­sies is die Lo­bo­la-saal (tot 450 gas­te), Lo­bo­la-dek (tot 100 gas­te), Tswa­na-saal (tot 100 gas­te), Kon­fe­ren­sie­kraal 1, 2 en 3 (60 tot 20 gas­te), twee raad­sa­le en die Wi-Fi Bo­ma be­skik­baar.

’n Bruids­paar kan hul hu­we­lik­se­re­mo­nie op ’n gras­perk in die tuin hou, of in die kerk wat ruim­te vir tot 150 gas­te het.

Die E|Bar en Fi­re Kraal is nom­mer­pas vir meer in­for­me­le, kos­te­doel­tref­fen­de ge­leent­he­de.

Wat­ter lo­kaal jy ook al kies – jy kan se­ker wees dat die kos met sorg voor­be­rei en voor­ge­sit gaan word. VER­BLYF EN ONTSPANNING Ver­blyf vir kon­fe­ren­sie­gan­gers en an­der gas­te be­staan uit twaalf De Luxe-ka­mers met e­le­men­te eie aan bos­hut­te, ’n ou-ou kraal en tra­di­si­o­ne­le op­stal­le, 36 kon­tem­po­rê­re, luuk­se Bos­veld­ka­mers, en vier ka­mers vir Baie Be­lang­ri­ke Per­so­ne.

In hul vrye tyd kan gas­te ’n be­derf­ses­sie by die Sin­zi­na­ni Spa be­spreek, in die swem­bad af­koel, al langs die me­di­ta­sie­paad­jie stap, of ’n eko-wilds­rit of eko-stap­ses­sie in die na­tuur­re­ser­vaat on­der­neem. Daar is ook kans vir vo­ël­kyk, ’n bui­te­lug­gim­na­si­um en ’n speel­ter­rein vir die klein­goed. Daar­by is die ho­tel be­kend vir die smul­lek­ker piek­niek­mand­jies wat op die ter­rein of in die na­tuur­re­ser­vaat ge­niet kan word. WERKLIKWAAR GROEN Die naam van die T­ha­ba Eco Ho­tel and Spa be­vat nie ver­niet die term “eco” nie. Die ei­e­naars en per­so­neel is trots op hul toe­wy­ding aan na­tuur­be­wa­ring, die e­ko­lo­gie, vol­hou­baar­heid en die om­ge­wing.

Vol­hou­ba­re, plaas­li­ke ma­te­ri­aal­bron­ne is so­ver moont­lik in die bou­pro­ses ge­bruik. Ter wil­le van die be­sker­ming van die plaas­li­ke flo­ra en fau­na is slegs vyf­tig per­sent van die Bos­veld­ka­mers se vloe­re di­rek op die grond ge­bou.

By die wurm­plaas word 95 per­sent van al­le nat af­val in kom­pos om­skep, en 97 per­sent van al­le pa­pier, blik, glas, o­lie en plas­tiek op die ter­rein word her­win.

Een son­pa­neel­aan­leg ver­skaf ’n der­de van die ei­en­dom se krag en ’n twee­de ver­hit van die ka­mers se warm­wa­ter­tenks. El­ke luuk­se ka­mer het sy eie, in­di­vi­du­e­le son­krag-warm­wa­ter­stel­sel. Gas­oon­de en LED-lig­te spaar ver­der e­lek­tri­si­teit.

In die tui­ne kry jy meest­al in­heem­se, droog­te­be­stan­de plan­te, en die land­skap­ont­werp be­vor­der wa­ter­be­spa­ring. Daar­by dien die na­tuur­re­ser­vaat as ’n car­bon sink: dit ab­sor­beer kool­stof­di­ok­sied, wat groot­liks tot aard­ver­war­ming by­dra, uit die at­mos­feer.

Op hu­we­liks­ont­ha­le word slegs bi­o­af­breek­ba­re kon­fet­ti, soos vars roos­bla­re en pot­pour­ri, toe­ge­laat en in die re­stau­rant is plas­tiek- deur pa­pier­strooi­tjies ver­vang. Sul­ke klein ver­an­de­rin­ge maak op die lang duur ’n reu­se-ver­skil.

Die be­stuur van die T­ha­ba Eco Ho­tel and Spa se har­te sit beslis op die reg­te plek!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.