Kan­sa-kui­er in Bloem

Ons le­sers het on­langs weer in die Ro­se­stad saam­ge­trek vir die jaar­lik­se KAN­SA-tee, en op die ma­nier ge­help om geld vir ’n goeie doel in te sa­mel

Rooi Rose - - INHOUD -

So­wat drie­hon­derd Vry­sta­ters het dié keer by die prag­ti­ge Ko­pa­no No­keng na­by Bloem­fon­tein saam met rooi ro­se en Kan­sa ge­kui­er en die le­we op die spe­si­a­le og­gend ge­vier.

Die te­ma vir van­jaar was “InSPARa­sie” en die gas­vroue het die te­ma uit­ste­kend uit­ge­beeld, en so­veel van ons kon met ho­pe in­spi­ra­sie huis toe gaan.

Die ra­dio per­soon­lik­heid Yo­lan­da Maart ens Bro­wn was die se­re­mo­nie­mees­ter, en ak­tri­se C­har­lenè Brou­wer het gas­te ge­ïn­spi­reer met haar pad van vrou­wees. Lee S­cott met sy be­koor­li­ke stem het se­ker ge­maak dat ons die dag jo­lig af­sluit.

Die ge­leent­heid het ons op­nuut laat be­sef hoe be­lang­rik ’n goeie on­der­steu­nings netwerk is, ook in die stryd teen kan­ker. Daar­om sê ons weer baie dan­kie vir el­ke borg, gas­vrou, hel­per, ál­mal wat ’n rol in die suk­ses van die dag ge­speel het. Son­der jul­le sal die jaar­lik­se KAN­SA-tee nie van krag tot krag kan gaan nie. Ons sien uit daar­na om vol­gen­de jaar weer saam te kui­er.

BO VAN LINKS: • AAN KRE­A­TI­WI­TEIT HET DIT NIE ONT­BREEK NIE. • CORNEL S­TEYN VAN SPAR, ELIZE JOU­BERT, HOOFUITVOERENDE BE­STUUR­DERVAN KAN­SA, MAR­TIE PANSEGROUW, RE­DAK­TEUR ROOI RO­SE EN PIE­TERVAN DER RYST, SE­NI­OR O­PE­RA­SI­O­NE­LE KLEINHANDELBESTUURDER, SPAR SUID-RAND • LEE S­COTT, GASKUNSTENAAR, MAR­TIE PANSEGROUW, RE­DAK­TEUR ROOI RO­SE, YO­LAN­DA MAARTENS BRO­WN, SE­RE­MO­NIE­MEES­TER EN C­HAR­LENÈ BROU­WER, GASSPREKER • MARITA VAN NIE­KERK, ILYA RAU­TEN­BACH EN YOLANDI CLOE­TE • A­LI­CIA (LINKS) EN JA­NE SHERIFF. • JONK EN OUD WAS DAAR.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.